National Repository of Grey Literature 19 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Design Thermally Insulated Chamber and Constant Temperature Regulation of Chamber
Vejnar, Pavel ; Dohnal, Petr (referee) ; Šedivá, Soňa (advisor)
The purpose of thesis is proposes a small temperature chamber with temperature control. The first part is focused on description Peltier cells, the theory of heat transfer and cooling. Next part of thesis is select suitable thermo-box and computes temperature resistance and includes simulation and real measuring. In next step is chamber simulate in program ANSYS and compare with real measuring. At the end is construct electronic control of temperature in thermo-box for constant value with programming program for the PC. The conclusion summarizes the results of the work.
Design Thermally Insulated Chamber and Constant Temperature Regulation of Chamber
Vejnar, Pavel ; Dohnal, Petr (referee) ; Šedivá, Soňa (advisor)
The purpose of thesis is proposes a small temperature chamber with temperature control. The first part is focused on description Peltier cells, the theory of heat transfer and cooling. Next part of thesis is select suitable thermo-box and computes temperature resistance and includes simulation and real measuring. In next step is chamber simulate in program ANSYS and compare with real measuring. At the end is construct electronic control of temperature in thermo-box for constant value with programming program for the PC. The conclusion summarizes the results of the work.
Design and implementation of revisions devices for the treatment of hyperhidrosis
Vejnar, Pavel ; Bradáč, Zdeněk (referee) ; Šedivá, Soňa (advisor)
Thesis deals with the design and realization of revisions devices for the treatment of hyperhidrosis. One of the methods how to treat hyperhidrosis is iontophoresis. This prevents sweating using an electric current. The work is divided on the parts. First part is a theory, which deals with basic principles of treatment. Next part is the analysis of original solutions and hardware design of new solutions. In conclusion I revive device by microcontroller programming and checking its functionality. I was able to create a prototype board, programmable firmware and successfully tested a prototype.
Recyklační programy
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; EKO-KOM, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Jurová, Marie ; Černík, Bohumil
Přílohová část A obsahuje: Příloha 1: Ověření metodiky hodnocení logistické spirály životnosti u vybrané komodity (pneumatiky, elektronika a výpočetní technika). Příloha 2: Stanovení metodiky a základních ukazatelů pro hodnocení účinnosti recyklačních programů.
Recyklační programy: Recyklační programy v zahraničí
Český ekologický ústav, Praha ; Vejnar, Pavel ; Peňázová, MIlena ; Kotrčová, Jaroslava ; Jarešová, Jindřiška ; Havránková, Věra
Zpráva o činnosti Českého ekologického ústavu v rámci řešení projektu za rok 2001 obsahuje vstupní informační zabezpečení projektu - rešerši z dostupné literatury a z internetu.
Recyklační programy
DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Beneš, David ; Jirkovská, Veronika ; Hrabina, David ; Jurová, Marie ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Matějka, Jan ; Záveský, Marek ; Durdil, Josef
Souhrnná zpráva o výsledcích projektu v roce 2004: v roce 2004 byl zpracován návrh zásad designu pro recyklaci - popis životního cyklu vybraných komodit. Byl proveden sběr dat pro hodnocení recyklačních programů dle stanovené metodiky, navržen systém sledování informací o toku odpadů u vybraných komodit, dále byly navrženy optimální recyklační programy, naplňována databáze recyklačních technologií, provedeny prognózy vývoje vybraných komodit (elektrická a elektronická zařízení, textilní podlahové krytiny). Byly hodnoceny charakteristiky materiálových a ekonomických toků u vybrané komodity (automobil).
Recyklační programy
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; EKO-KOM, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Jurová, Marie ; Černík, Bohumil
Přílohová část A obsahuje: Příloha 1: Ověření metodiky hodnocení logistické spirály životnosti u vybrané komodity (pneumatiky, elektronika a výpočetní technika). Příloha 2: Stanovení metodiky a základních ukazatelů pro hodnocení účinnosti recyklačních programů.
Recyklační programy
DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; EENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Humplík, Marian ; Beneš, David ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Jurová, Marie
Přílohová část A obsahuje: Příloha 1: Návrh zásad designu pro recyklaci (DFR) - popis životního cyklu vybraných komodit (automobily, pneumatiky, chladničky, mobily, koberce). Příloha 2: Sběr dat pro hodnocení recyklačních programů podle stanovené metodiky (hodnoty recyklačních indexů vybraných komodit v některých zemích EU a identifikace oborových zdrojů informací ke stanovení recyklačních indexů pro vybrané komodity projektu). Příloha 3: Návrh systému sledování informací o toku odpadů u vybraných komodit (autovraky, koberce, pneumatiky osobní, lednice pro domácnost, televize).
Recyklační programy
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Vrbová, Martina ; Jurová, Marie ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Záveský, Marek ; Durdil, Josef
Souhrnná zpráva o výsledcích projektu v roce 2003: proběhl sběr dat terénním šetřením, ověřena metodika hodnocení logistické spirály životnosti u vybrané komodity (pneumatiky, elektronika a výpočetní technika). Byla stanovena metodika a základní ukazatele pro hodnocení účinnosti recyklačních programů, vytvořena databáze recyklačních technologií, provedena syntéza poznatků Krajských koncepcí odpadového hospodářství pro návrh optimální sběrové sítě, přepravy a míst recyklace pro vybrané komodity. Byly hodnoceny charakteristiky materiálových a ekonomických toků u vybrané komodity - 1. etapa.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Sledování toků odpadů ve vazbě na nebezpečné vlastnosti
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Vejnar, Pavel
Byly ověřeny toky devíti druhů odpadů v ČR - hydroxid vápenatý, jiné motorové a mazací oleje, odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky, zemina a kamení obsahující nebezpečné látky, prach ze spalin obsahující nebezpečné látky, izolační materiál s obsahem azbestu, odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný, stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky a solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný.

National Repository of Grey Literature : 19 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 Vejnar, P.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.