Original title: Vliv dosaženého vzdělání na cenu práce
Translated title: Influence of adjusted education on the price of labor
Authors: Kramperová, Jana ; Vostrovská, Zdenka (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2008
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vzdělanostní strukturou obyvatel v České republice, která ovlivňuje výkon celé domácí ekonomiky. V souladu s Lisabonskou strategií by se měla stát celá Evropa nejkonkurenceschopnější ekonomikou a tomu je zapotřebí zvýšit vzdělanostní strukturu obyvatel. Na trhu práce převyšuje poptávka po vysoce vzdělaných lidech nad nabídkou, a to zejména v technických oborech a v krajích s vysokým technickým potenciálem. Z toho důvodu vynaložené investice do vzdělání naleznou velmi brzy své zhodnocení a mnohonásobně se vrátí. Mzdové ohodnocení vysokoškolsky vzdělaných lidí je prokazatelně vyšší a jejich nezaměstnanost se na trhu práce snižuje. Trh práce však odráží rigidity, které způsobují jeho nedokonalé fungování a jednou z možností jak tyto strnulosti překonat je zvyšování kvalifikace a znalostí.
Keywords: Lisabonská strategie; mzdové ohodnocení; nezaměstnanost; trh práce; vzdělanostní strukura

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/6501

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-7825


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2011-07-01, last modified 2017-06-29


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share