Název: Kauzativita v současné portugalštině
Překlad názvu: Causativity in Contemporary Portuguese
Autoři: Laufková, Petra ; Čermák, Petr (vedoucí práce) ; Svobodová, Iva (oponent) ; Svobodová, Petra (oponent)
Typ dokumentu: Disertační práce
Rok: 2024
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]

Klíčová slova: Kauzace|Kauzativnost|Tranzitivnost|Infinitivní konstrukce|Osobní infinitiv|Argumentová struktura|Kognitivní gramatika|Sémantika|Silová dynamika|Autonomie a manipulace|Agentivnost|Permisivní konstrukce|Korpusová lingvistika|InterCorp; Causation|Causativity|Transitivity|Infinitive constructions|Inflected infinitive|Argument structure|Cognitive grammar|Semantics|Force dynamics|Agentivity|Autonomy and Manipulation|Permissive construction|Corpus Linguistics|InterCorp

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/189456

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-617026

 Záznam vytvořen dne 2024-06-15, naposledy upraven 2024-06-15.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet