Název: Timepix detektor v kosmických aplikacích a dynamika radiačních pásů pozorovaná na nízkých výškách
Překlad názvu: Timepix Detector in Space Applications and Radiation Belt Dynamics Observed at Low Altitudes
Autoři: Gohl, Stefan ; Němec, František (vedoucí práce) ; Taubenschuss, Ulrich (oponent) ; Bourdarie, Sébastien (oponent)
Typ dokumentu: Disertační práce
Rok: 2024
Jazyk: eng
Abstrakt: Radiace v kosmickém prostředí je škodlivá jak pro družice, tak pro zdraví astronautů. Pro měření její úrovně na družicích se využívají radiační monitory, které optimálně s malými nároky poskytují vysokou kvalitu dat. Dále je studována komplexní odezva mag- netosférického systému na události kosmického počasí. V roce 2013 byl na palubě družice Proba-V vypuštěn radiační monitor SATRAM (Space Application of Timepix Radia- tion Monitor). První část práce demonstruje možnosti tohoto jednovrstvého Timepix detektoru. Jsou prezentovány metody pro rozlišení elektronů, protonů a těžších částic a vyhodnoceny příslušné toky energetických částic. Tyto jsou srovnány s toky měřenými přístrojem EPT (Energetic Particle Telescope) na palubě stejné družice a je ukázána do- brá shoda. Druhá část práce se zabývá studiem variací toků energetických částic v době geomagnetických bouří a průchodu meziplanetárních rázových vln. Je studováno pět výz- načných geomagnetických bouří (Dst < −100 nT) s využitím přístroje IDP (Instrument for the Detection of Particle) na palubě družice DEMETER. Analýza uvažuje odpovída- jící parametry slunečního větru a demonstruje dva odlišné typy geomagnetických bouří. Data z přístroje EPT jsou dále využita ke studiu změn toků energetických elektronů v době průchodu meziplanetárních rázových vln. Je...
Klíčová slova: Particle Tracking Detector|Space Radiation Environment|Cross Calibration|Geomagnetic Storm|Interplanetary Shock Arrival; Particle Tracking Detector|Space Radiation Environment|Cross Calibration|Geomagnetic Storm|Interplanetary Shock Arrival

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/189131

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-615877


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Vysokoškolské kvalifikační práce > Disertační práce
 Záznam vytvořen dne 2024-06-02, naposledy upraven 2024-06-02.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet