Název: Numerické optimalizační metody
Autoři: Lukšan, Ladislav
Typ dokumentu: Výzkumné zprávy
Rok: 2024
Jazyk: cze
Edice: Technical Report, svazek: V-1296
Abstrakt: Tato zpráva popisuje teoretické i praktické vlastnosti numerických metod pro nepodmíněnou optimalizaci. Studují se metody pro obecné i speciální optimalizační úlohy, mezi které patří minimalizace součtu čtverců, součtu absolutních hodnot, maximní hodnoty a dalších nehladkých funkcí. Kromě metod pro standardní úlohy středních rozměrů jsou studovány i metody pro rozsáhlé řídké a strukturované úlohy. Velká pozornost je věnována soustavám nelineárních rovnic.\n
Klíčová slova: algoritmy; nelineární aproximace; Numerická optimalizace; systémy nelineárních rovnic

Instituce: Ústav informatiky AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Původní záznam: https://hdl.handle.net/11104/0353012

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-614138

 Záznam vytvořen dne 2024-04-27, naposledy upraven 2024-04-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet