Original title: Automatizovaný knihovnický systém Olib 7: implementační proces a administrace
Translated title: Library management system Olib 7: implementation process and administration
Authors: Rybářová, Zuzana ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2008
Language: cze
Abstract: Diplomová práce se zabývá oblastí meziknihovních služeb na základe praktických zkušeností. Cílem je analyzovat a popsat soucasný stav techto služeb poskytovaných a využívaných v Knihovne AV CR a seznámit s jejich dalším možným vývojem s využitím nových technických a technologických prvku a vytvorit tak celkový obraz popisované cásti. Oblast meziknihovních služeb má i legislativní rámce v knihovním zákone a jeho provádecím predpisu a autorském zákone, s navazující národní metodikou pro meziknihovní služby, založenou také na mezinárodních smernicích a doporuceních. Mimo jiné, legislativa také povoluje zpoplatnení jen urcité cásti techto služeb, a proto tu nastala otázka zpoplatnit nebo ponechat bez poplatku i zbylou cást meziknihovních služeb. S automatizací meziknihovních služeb souvisí komunikacní protokoly vytvorené na základe mezinárodních norem a také možnosti využití nových technologií, vytvorení nových postupu pri zpracovávání agendy, poskytování a využívání meziknihovních služeb. K temto novým rešením muže sloužit analýza praxe konkrétního Oddelení meziknihovních služeb v Knihovne AV CR uskutecnované v reálném case, praktické zkušenosti knihovnic tohoto oddelení spolu s odborníky na nove zavádené technologické nástroje, kterým je napr. elektronické dodávání dokumentu.

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/11913

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-538414


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2023-12-31, last modified 2023-12-31


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share