Název: UV-fotochemické generování těkavých specií telluru a dalších přechodných kovů
Překlad názvu: UV-photochemical generation of volatile species of tellurium and other transition metals
Autoři: Jeníková, Eva
Typ dokumentu: Rigorózní práce
Rok: 2023
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]

Klíčová slova: Atomová absorpční spektrometrie; hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem; interference; iridium; modifikátory; rhenium; ruthenium; speciační analýza; tellur; UV-fotochemické generování těkavých specií; Atomic absorption spectrometry; inductively coupled plasma mass spectrometry; interferences; modifiers; rhenium; ruthenium; speciation analysis; tellurium; UV photochemical generation of volatile species

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/180360

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-525835


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Rigorózní práce
 Záznam vytvořen dne 2023-06-04, naposledy upraven 2023-08-06.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet