National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
UV-photochemical generation of volatile species of tellurium and other transition metals
Jeníková, Eva
This dissertation thesis is focused on UV-photochemical generation of volatile species of tellurium, ruthenium, rhenium and iridium coupled to methods of atomic spectrometry. In the first part, attention was paid to the optimization of parameters of UV-photochemical generation of volatile tellurium species and its application for speciation analysis of Te(IV) and Te(VI) in water samples. UV-photochemical generation was carried out in a UV-photoreactor, which consisted of a low-pressure mercury lamp wrapped with a polytetrafluoroethylene reaction coil that served as a reactor. Atomic absorption spectrometry with a continuum source of radiation and high resolution and atomization in a miniature diffusion flame were used to optimize the conditions of generation, which included the composition of the reaction medium, irradiation time and the addition of transition metals as modifiers. In order to achieve a higher sensitivity of determination, the generator was coupled to a triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometer. Since efficient UV-photochemical generation of volatile species was achieved only from Te(IV), with no response from Te(VI), the feasibility of this technique for simple "non-chromatographic" speciation analysis was tested and a method for determination of Te(IV) and...
UV-photochemical generation of volatile species of tellurium and other transition metals
Jeníková, Eva ; Hraníček, Jakub (advisor) ; Šíma, Jan (referee) ; Kanický, Viktor (referee)
This dissertation thesis is focused on UV-photochemical generation of volatile species of tellurium, ruthenium, rhenium and iridium coupled to methods of atomic spectrometry. In the first part, attention was paid to the optimization of parameters of UV-photochemical generation of volatile tellurium species and its application for speciation analysis of Te(IV) and Te(VI) in water samples. UV-photochemical generation was carried out in a UV-photoreactor, which consisted of a low-pressure mercury lamp wrapped with a polytetrafluoroethylene reaction coil that served as a reactor. Atomic absorption spectrometry with a continuum source of radiation and high resolution and atomization in a miniature diffusion flame were used to optimize the conditions of generation, which included the composition of the reaction medium, irradiation time and the addition of transition metals as modifiers. In order to achieve a higher sensitivity of determination, the generator was coupled to a triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometer. Since efficient UV-photochemical generation of volatile species was achieved only from Te(IV), with no response from Te(VI), the feasibility of this technique for simple "non-chromatographic" speciation analysis was tested and a method for determination of Te(IV) and...
Determination of Titanium and Phosphorus by Atomic Absorption Spectrometry
Jeníková, Eva ; Hraníček, Jakub (advisor) ; Rychlovský, Petr (referee)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá optimalizací metod stanovení titanu a fosforu technikou atomové absorpční spektrometrie s plamenovou atomizací ve složení acetylen-oxid dusný. Pro jednotlivá stanovení byly experimentálně nalezeny optimální hodnoty pro průtokovou rychlost acetylenu, koncentraci přídavku hliníku či vápníku, výšku paprsku nad hranou hořáku a jiné faktory pro zvýšení analytického signálu. Za těchto experimentálně zjištěných podmínek bylo provedeno stanovení a zjištění základní charakteristiky metod u obou prvků. Významnost stanovení těchto dvou prvků souvisí s tím, že materiály na bázi titanu a oxidu titaničitého povrchově modifikované sloučeninami fosforu jsou perspektivní pro řadu biomedicínských i průmyslových aplikací. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Optimization of photochemical vapor generation of tellurium for analytical atomic spectrometry
Jeníková, Eva ; Musil, Stanislav ; Hraníček, J.
Photochemical vapor generation of tellurium was studied using a miniature diffusion flame atomizer and high-resolution continuum source atomic absorption spectrometry.
Analysis of nanopartical systems by atomic spectrometry
Jeníková, Eva ; Hraníček, Jakub (advisor) ; Nováková, Eliška (referee)
EN The present diploma thesis is focused on optimization methods of titanium and phosphorus concentration for their use in the colloidal solution of TiO2 nanoparticles modified by bisphosphonates. For these analyses was used atomic absorption spectrometry with flame and electrothermal atomization. The characteristics of the two analytes were compared to two different spectrometers. Using the F-AAS technique on the GBC 933 AA spectrometer has been achieved a detection limit of 5,2 mg l-1 for titanium and a detection limit of 163 mg l-1 for the phosphorus. Using the ContrAA 700 spectrometer, F-AAS has been achieved an almost five times lower detection limit of 1,1 mg l-1 for titanium determination. For determination of phosphorus using this spectrometer, was obtained a similar value of 151 mg l-1 , as using the GBC 933 AA spectrometer. The determination of phosphorus by the ET-AAS technique using the ContrAA 700 spectrometer resulted in a detection limit of 1,23 mg l-1 , which is a significant difference compared to the flame system. It has been proved that optimized methods are consistent with the intention, which was confirmed by the analysis of real titanium and phosphorus samples in the colloidal solution of TiO2 nanoparticles modified bisphosphonates.
Determination of Titanium and Phosphorus by Atomic Absorption Spectrometry
Jeníková, Eva ; Hraníček, Jakub (advisor) ; Rychlovský, Petr (referee)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá optimalizací metod stanovení titanu a fosforu technikou atomové absorpční spektrometrie s plamenovou atomizací ve složení acetylen-oxid dusný. Pro jednotlivá stanovení byly experimentálně nalezeny optimální hodnoty pro průtokovou rychlost acetylenu, koncentraci přídavku hliníku či vápníku, výšku paprsku nad hranou hořáku a jiné faktory pro zvýšení analytického signálu. Za těchto experimentálně zjištěných podmínek bylo provedeno stanovení a zjištění základní charakteristiky metod u obou prvků. Významnost stanovení těchto dvou prvků souvisí s tím, že materiály na bázi titanu a oxidu titaničitého povrchově modifikované sloučeninami fosforu jsou perspektivní pro řadu biomedicínských i průmyslových aplikací. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

See also: similar author names
3 Jeníková, Eliška
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.