Original title: Vývoj datové investigativní žurnalistiky na příkladu zpracování velkých datových úniků
Translated title: The Evolution of Investigative Data Journalism, as exemplified by Processing Big Data Leaks
Authors: Šotová, Zuzana ; Klimeš, David (advisor) ; Trunečka, Ondřej (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2023
Language: cze
Abstract: Tato práce si klade za cíl popsat a vysvětlit problematiku datových úniků a jejich vlivu na novinářskou praxi. Výzkum je založen na již dostupných definicích pojmů s tímto fenoménem spojených a na hloubkových rozhovorech s investigativními novináři, programátory a datovými novináři a analytiky. Kromě definice úniku dat a dokumentů je popsáno, jaké práce s těmito informacemi představuje výzvy a problémy a čím je specifická. Abstract This thesis aims to describe and explain the issue of data leaks and their impact on journalistic practice. The research is based on already available definitions of terms related to the phenomenon and in-depth interviews with investigative journalists, programmers and data journalists and analysts. In addition to definitions of data and document leaks, the thesis describes specific challenges and issues involved in working with this information, and explains makes this journalistic field specific. Klíčová slova datová žurnalistika, investigativní žurnalistika, big data, datové úniky, Pandora Papers, Panama Papers, Kočnerova knižnica, OCCRP, ICIJ Keywords Data journalism, investigative journalism, bid data, data leaks, Pandora Papers, Panama Papers, Kočnerova knižnica, OCCRP, ICIJ Title The Evolution of Investigative and Data Journalism as Exemplified by Big Data Leaks
Keywords: bid data; Data journalism; data leaks; ICIJ; investigative journalism; Kočnerova knižnica; OCCRP; Panama Papers; Pandora Papers; big data; datová žurnalistika; datové úniky; ICIJ; investigativní žurnalistika; Kočnerova knižnica; OCCRP; Panama Papers; Pandora Papers

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/179114

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-520994


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2023-02-22, last modified 2023-12-24


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share