Název: Národní knihovny Itálie
Překlad názvu: National libraries of Italy
Autoři: Denišová, Tereza ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Černá, Milena (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2007
Jazyk: cze
Abstrakt: Práce se zabývá v evropském, ale i světovém měřítku ojedinělým systémem národních knihoven, který má své místo v Itálii. Úvodní část práce, složená z kapitol 1 a 2, je věnována jednak úvodu do italského knihovnictví a nastínění možných dělení italských knihoven obecně (kapitola 1 ), jednak podrobnějšímu seznámení s postavením národních a ústředních národních knihoven v italském systému, charakteristice jejich rolí a funkcí, seznámení s italskou knihovnickou legislativou a Italskou knihovnickou asociací (kapitola 2). Druhá část práce, skládající se z kapitol 3, 4 a 5, obsahuje rozbory jednotlivých druhů národních knihoven spolu s charakteristikami jejich historie, fondu, sbírek, katalogů a přehledem projektů, jichž se aktivně účastní. Kapitola 5 je věnována dvěma nejvýznamnějším projektům na národní úrovni, na nichž knihovny kooperují, a to Italské národní bibliografii a Národní knihovnické službě. Závěrečná část práce tvořená kapitolou 6 znovu shrnuje základní poznatky týkající se národních knihoven v Itálii a jejich postavení v systému knihoven v komparaci s všeobecně uznávanými principy fungování národních knihoven v rámci jedné země.

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/8158

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-499706


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce
 Záznam vytvořen dne 2022-05-08, naposledy upraven 2022-05-09.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet