Original title: Národní knihovny Itálie
Translated title: National libraries of Italy
Authors: Denišová, Tereza ; Bratková, Eva (advisor) ; Černá, Milena (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2007
Language: cze
Abstract: Práce se zabývá v evropském, ale i světovém měřítku ojedinělým systémem národních knihoven, který má své místo v Itálii. Úvodní část práce, složená z kapitol 1 a 2, je věnována jednak úvodu do italského knihovnictví a nastínění možných dělení italských knihoven obecně (kapitola 1 ), jednak podrobnějšímu seznámení s postavením národních a ústředních národních knihoven v italském systému, charakteristice jejich rolí a funkcí, seznámení s italskou knihovnickou legislativou a Italskou knihovnickou asociací (kapitola 2). Druhá část práce, skládající se z kapitol 3, 4 a 5, obsahuje rozbory jednotlivých druhů národních knihoven spolu s charakteristikami jejich historie, fondu, sbírek, katalogů a přehledem projektů, jichž se aktivně účastní. Kapitola 5 je věnována dvěma nejvýznamnějším projektům na národní úrovni, na nichž knihovny kooperují, a to Italské národní bibliografii a Národní knihovnické službě. Závěrečná část práce tvořená kapitolou 6 znovu shrnuje základní poznatky týkající se národních knihoven v Itálii a jejich postavení v systému knihoven v komparaci s všeobecně uznávanými principy fungování národních knihoven v rámci jedné země.

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/8158

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-499706


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2022-05-08, last modified 2022-05-09


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share