Original title: Jazyková příprava dítěte na vstup do školy a rozvoj jazykových schopností během prvních let školní docházky
Translated title: Language preparation of the child for school attendance and language skills development in the first years of school attendance
Authors: Křížová, Kateřina ; Pišlová, Simona (advisor) ; Janovec, Ladislav (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2008
Language: cze
Abstract: Tato práce je zaměřena na rozvoj jazykových dovedností u žáků prvních až třetích ročníků základních škol a týká se zejména mluvnické části jazykového vyučování. Skládá se ze tří částí, přičemž v první, teoretické části uvádím rozvoj řečových schopností u dětí v předškolním a raném školním věku. Popsala jsem zde také požadavky základních vzdělávacích programů včetně Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy na obsah jazykového vyučování. V druhé, praktické části jsem se zaměřila na zjištění, které stěžejní body mluvnické části jazykové výchovy činí žákům největší potíže, a ve třetí části jsem pro tyto problémové oblasti vypracovala soubor her a cvičení, které žákům umožňují tyto oblasti zopakovat a procvičit. Mohou být použity jak ve škole během vyučování, tak v domácím prostředí a některé z nich mohou žáci využít pro zábavu o samotě i v kolektivu.

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/12380

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-489609


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2022-05-08, last modified 2022-05-08


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share