Original title: Vývoj katalogizačních pravidel "Resource Description and Access"
Translated title: The development of "Resource Description and Access" cataloguing rules
Authors: Kárászová, Lenka ; Drobíková, Barbora (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2009
Language: cze
Abstract: Cílem této diplomové práce je zmapovat vývoj vznikajících katalogizačních pravidel "Ressource Description and Access". První část je věnována současným mezinárodním standardům a úmluvám, které výrazně ovlivnily podobu i obsah RDA. Je zde představena historie a vývoj katalogizačních pravidel AACR2 a stručně popsána česká katalogizační politika. Dále jsou zmíněny studie FRBR a FRAD a vysvětleny jejich modely, popsány jsou také Ustanovení mezinárodních zásad katalogizace. Jádrem práce je představení způsobu tvorby pravidel RDA, stručný popis jednotlivých kapitol návrhu pravidel a porovnání s pravidly AACR2, přičemž jsou zmíněny především výrazné změny v konkrétních instrukcích. V praktické části jsou uvedeny příklady zpracování různých typů informačních zdrojů a různých bibliografických entit podle pravidel RDA. Závěrem je nastíněn přínos RDA pro mezinárodní i českou katalogizační praxi.

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/31067

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-487738


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2022-05-08, last modified 2022-05-08


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share