Original title: Využívání informačních zdrojů v oblasti medicínské biochemie
Translated title: The use of information resources in medical biochemistry
Authors: Kučerová, Karolína ; Papík, Richard (advisor) ; Stöcklová, Anna (referee)
Document type: Rigorous theses
Year: 2010
Language: cze
Abstract: Práce pojednává téma informačních potřeb, jejich výzkumu a uspokojování. V první části se zabývá teoreticky informačními potřebami a požadavky a informačními šumy a bariérami a rozebírá existující modely uživatelského chování. Popisuje také metodiku provádění výzkumů uživatelských potřeb. Dále nastiňuje typologii uživatelů informací v medicínské biochemii a naznačuje pro jednotlivé skupiny uživatelů vhodné informační zdroje (jejich typ a optimální dostupnost). -- Druhá, empirická část shrnuje konkrétní provedený výzkum uživatelských potřeb, a to v časové komparaci s odstupem čtyř let. Představuje pracoviště, na nichž byl proveden (Endokrinologický ústav, Ústav biochemie a experimentální onkologie 1.LF UK, Fyziologický ústav AV ČR) a jejich informační zázemí, dále popisuje konstrukci dotazníku a shrnuje výstupy provedeného šetření ve formě umožňující další ověřování, a to jak formou deskriptivní, tak i narativní. Provedena je také SWOT analýza informačního zázemí jednotlivých institucí. Součástí empirické části práce je i příkladová bibliometrická rešerše, umožňující profilaci odborného fondu. -- K nejvýznamnějším zjištěním práce patří potvrzení sílícího zájmu uživatelů o elektronické informační zdroje (především o ty, které zpřístupňují plné texty dokumentů), což má vliv i na jejich informační chování jako...

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/25242

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-472067


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Rigorous theses
 Record created 2022-05-08, last modified 2022-05-08


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share