Název: Bezpečnost práce při provozu a údržbě motorových vozidel
Autoři: Šmídová, Miroslava
Typ dokumentu: Brožury
Rok: 2021
Jazyk: cze
Nakladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Abstrakt: V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) se na silniční dopravu díváme z pohledu pozemních komunikací, kde se vozidla pohybují, technického stavu vozidel, kvalifikace (včetně školení) a zdravotní způsobilosti řidičů, jejich pracovního režimu, cestovních náhrad a dalších, a to pro jejich jízdy a činnosti jak na pozemních komunikacích, tak v terénu. Z předpisové základy jsou nejdůležitější příslušná ustanovení pravidel silničního provozu a bezpečnostních zásad daných přílohou č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb. Vozidla jsou dále nakládána a vykládána, podrobována revizím (STK a stanice měření emisí), opravována a garážována. Provoz vozidel jako takový přináší nebezpečí, dokonce nebezpečí značná (viz zejména tragické bilance dopravních nehod na pozemních komunikacích). V předložené publikaci jsou nebezpečí v silniční dopravě pojmenována a jsou naznačena některá ze základních opatření k jejich minimalizaci, a to nejen z pohledu zaměstnavatelů, ale i samotných zaměstnanců.
Klíčová slova: bezpečnost práce, motorová vozidla, údržba, provoz
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (web)
Externí umístění souboru: https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/bezpecnost-prace-pri-provozu-a-udrzbe-motorovych-vozidel-spravna-praxe-pro-msp.pdf

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-454853


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > Veřejné výzkumné instituce > Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Propagační a vzdělávací materiály > Brožury
 Záznam vytvořen dne 2021-12-22, naposledy upraven 2022-02-10.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet