Original title: Bezpečnost práce při provozu a údržbě motorových vozidel
Authors: Šmídová, Miroslava
Document type: Brochures
Year: 2021
Language: cze
Publisher: Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Abstract: V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) se na silniční dopravu díváme z pohledu pozemních komunikací, kde se vozidla pohybují, technického stavu vozidel, kvalifikace (včetně školení) a zdravotní způsobilosti řidičů, jejich pracovního režimu, cestovních náhrad a dalších, a to pro jejich jízdy a činnosti jak na pozemních komunikacích, tak v terénu. Z předpisové základy jsou nejdůležitější příslušná ustanovení pravidel silničního provozu a bezpečnostních zásad daných přílohou č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb. Vozidla jsou dále nakládána a vykládána, podrobována revizím (STK a stanice měření emisí), opravována a garážována. Provoz vozidel jako takový přináší nebezpečí, dokonce nebezpečí značná (viz zejména tragické bilance dopravních nehod na pozemních komunikacích). V předložené publikaci jsou nebezpečí v silniční dopravě pojmenována a jsou naznačena některá ze základních opatření k jejich minimalizaci, a to nejen z pohledu zaměstnavatelů, ale i samotných zaměstnanců.
Keywords: bezpečnost práce, motorová vozidla, údržba, provoz
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Occupational Safety Research Institute (web)
External URL: https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/bezpecnost-prace-pri-provozu-a-udrzbe-motorovych-vozidel-spravna-praxe-pro-msp.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-454853


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > Occupational Safety Research Institute
Promotional and educational materials > Brochures
 Record created 2021-12-22, last modified 2024-07-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share