Brožury

Nejnovější přírůstky:
2018-07-20
08:47

Úplný záznam
2018-07-20
08:43

Úplný záznam
2018-07-20
08:41

Úplný záznam
2018-07-20
08:40

Úplný záznam
2018-05-15
14:32
Vzdělávání dospělých v číslech - 2011
Český statistický úřad
Základní výsledky z výběrového šetření o vzdělávání dospělých v rámci formálního a neformálního vzdělávání a informálního učení. Přehled jazykové vybavenosti a účasti na kulturním a společenském životě populace ve věku 18-69 let.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-04-11
11:25
Trh práce (krajské srovnání) - 2016
Český statistický úřad
Statistická data z výběrového šetření pracovních sil v krajích ČR. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu hodnocené podle mezinárodních definic a doporučení Mezinárodní organizace práce.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-03-09
15:09
Čísla z první ruky Praha - 2016
Český statistický úřad
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2016.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-03-09
14:28
Česká republika v číslech - 2017
Český statistický úřad
Propagační brožura ČSÚ s vybranými ukazateli ze Statistické ročenky ČR v časové řadě 2013 až 2016.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-06-14
17:41
Škola hrou ve Středoafrické republice
SIRIRI
Program Škola hrou v SAR vytvořila česká nezisková organizace SIRIRI. Nabízí komplexní řešení „na klíč“ pro učitele SAR. Spojuje využití moderních pedagogických metod, s autorskou přípravou, tiskem a distribucí didaktických pomůcek v národním jazyce sango.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-05-24
11:36
Trh práce (krajské srovnání) - 2015
Český statistický úřad
Příspěvek analyzuje a představuje trh práce v mezikrajovém srovnávání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam