National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Bezpečnost práce při provozu a údržbě motorových vozidel
Šmídová, Miroslava
V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) se na silniční dopravu díváme z pohledu pozemních komunikací, kde se vozidla pohybují, technického stavu vozidel, kvalifikace (včetně školení) a zdravotní způsobilosti řidičů, jejich pracovního režimu, cestovních náhrad a dalších, a to pro jejich jízdy a činnosti jak na pozemních komunikacích, tak v terénu. Z předpisové základy jsou nejdůležitější příslušná ustanovení pravidel silničního provozu a bezpečnostních zásad daných přílohou č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb. Vozidla jsou dále nakládána a vykládána, podrobována revizím (STK a stanice měření emisí), opravována a garážována. Provoz vozidel jako takový přináší nebezpečí, dokonce nebezpečí značná (viz zejména tragické bilance dopravních nehod na pozemních komunikacích). V předložené publikaci jsou nebezpečí v silniční dopravě pojmenována a jsou naznačena některá ze základních opatření k jejich minimalizaci, a to nejen z pohledu zaměstnavatelů, ale i samotných zaměstnanců.

See also: similar author names
19 Smidová, Michaela
12 ŠMÍDOVÁ, Markéta
19 ŠMÍDOVÁ, Michaela
3 ŠMÍDOVÁ, Miloslava
6 ŠMÍDOVÁ, Monika
4 Šmídova, Marta
10 Šmídová, Marie
12 Šmídová, Markéta
4 Šmídová, Marta
3 Šmídová, Martina
19 Šmídová, Michaela
3 Šmídová, Michala
6 Šmídová, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.