Název: Obtíže u dětí přípravných tříd se zaměřením na narušenou komunikační schopnost
Překlad názvu: Difficulties in chidren of preparatory classes with a focus on impaired communication ability
Autoři: Smejkalová, Eva ; Felcmanová, Lenka (oponent)
Typ dokumentu: Rigorózní práce
Rok: 2020
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]

Klíčová slova: individuální vzdělávací plán; inkluze; intervence; logopedie; narušená komunikační schopnost; orientační logopedické vyšetření; povinná školní docházka; přípravná třída; speciální pedagogika; školní zralost; compulsory school attendance; impaired communication skill; inclusion; individual educational plan; intervention; orientation speech therapy examination; preparatory class; school maturity; special pedagogy; speech therapy

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/120657

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-434631


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Rigorózní práce
 Záznam vytvořen dne 2021-02-24, naposledy upraven 2021-02-25.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet