Název: Péče o stavební součásti a vybavení interiérových knihoven v historických objektech
Autoři: Bolom-Kotari, Sixtus ; Kolda, Jindřich ; Bolom-Kotari, Martina
Typ dokumentu: Metodiky
Rok: 2019
Jazyk: cze
Nakladatel: Univerzita Hradec Králové
Abstrakt: Metodika Péče o stavební součásti a vybavení interiérových knihoven v historických objektech přináší základní principy a zásady každodenního přístupu k tomuto typu staveb i souvisejících dílčích historických prvků. V metodice doporučené přístupy zajišťuje majitel, resp. správce příslušného objektu. Záměrem je předcházet prostřednictvím prevence možným škodám, které vznikají nesprávným provozem objektů. Metodika představuje jak strategie poznávání dějinných souvislostí vzniků objektů a předmětů v nich uložených, tak principy a zásady pro běžnou údržbu. Naopak není nástrojem pro odborné restaurování a konzervaci stavebních součástí knihoven nebo uložených knihovních fondů. Pro hlubší kontrolu stavu historických knihovních fondů je žádoucí postupovat dle příslušných metodik, certifikovaných Ministerstvem kultury. Metodika je určena pro všechny vlastníky a správce knihoven v historických objektech v českém prostředí, jejichž časové a slohové zařazení spadá převážně nebo zčásti do období baroka. Svým zaměřením je určena prioritně pro správce a vlastníky interiérových knihoven v církevních památkových objektech. Informace, v metodice obsažené, jsou relevantní rovněž pro odborné pracovníky památkové péče a souvisejících paměťových institucí, historiky, historiky umění, projektanty a architekty, studenty souvisejících oborů a širší odbornou veřejnost se zájmem o danou problematiku. Metodika Péče o stavební součásti a vybavení interiérových knihoven v historických objektech byla schválena Ministerstvem Kultury s číslem osvědčení 207 a číslem jednacím MK 46529/2020 OVV ze dne 14. 8. 2020.
Číslo projektu: DG16P02R047 (CEP)
Poskytovatel projektu: MK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Poznámka: Certifikovaná metodika
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Univerzita Hradec Králové
Externí umístění souboru: http://www.branamoudrosti.cz/pages/output_metodika.html

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432330


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Hradec Králové
Analytické a metodické materiály > Metodiky
 Záznam vytvořen dne 2020-12-19, naposledy upraven 2021-03-13.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet