Original title: Péče o stavební součásti a vybavení interiérových knihoven v historických objektech
Authors: Bolom-Kotari, Sixtus ; Kolda, Jindřich ; Bolom-Kotari, Martina
Document type: Methods
Year: 2019
Language: cze
Publisher: Univerzita Hradec Králové
Abstract: Metodika Péče o stavební součásti a vybavení interiérových knihoven v historických objektech přináší základní principy a zásady každodenního přístupu k tomuto typu staveb i souvisejících dílčích historických prvků. V metodice doporučené přístupy zajišťuje majitel, resp. správce příslušného objektu. Záměrem je předcházet prostřednictvím prevence možným škodám, které vznikají nesprávným provozem objektů. Metodika představuje jak strategie poznávání dějinných souvislostí vzniků objektů a předmětů v nich uložených, tak principy a zásady pro běžnou údržbu. Naopak není nástrojem pro odborné restaurování a konzervaci stavebních součástí knihoven nebo uložených knihovních fondů. Pro hlubší kontrolu stavu historických knihovních fondů je žádoucí postupovat dle příslušných metodik, certifikovaných Ministerstvem kultury. Metodika je určena pro všechny vlastníky a správce knihoven v historických objektech v českém prostředí, jejichž časové a slohové zařazení spadá převážně nebo zčásti do období baroka. Svým zaměřením je určena prioritně pro správce a vlastníky interiérových knihoven v církevních památkových objektech. Informace, v metodice obsažené, jsou relevantní rovněž pro odborné pracovníky památkové péče a souvisejících paměťových institucí, historiky, historiky umění, projektanty a architekty, studenty souvisejících oborů a širší odbornou veřejnost se zájmem o danou problematiku. Metodika Péče o stavební součásti a vybavení interiérových knihoven v historických objektech byla schválena Ministerstvem Kultury s číslem osvědčení 207 a číslem jednacím MK 46529/2020 OVV ze dne 14. 8. 2020.
Project no.: DG16P02R047 (CEP)
Funding provider: MK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Note: Certifikovaná metodika
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: University of Hradec Králové
External URL: http://www.branamoudrosti.cz/pages/output_metodika.html

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432330


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Hradec Králové
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2020-12-19, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share