National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Péče o stavební součásti a vybavení interiérových knihoven v historických objektech
Bolom-Kotari, Sixtus ; Kolda, Jindřich ; Bolom-Kotari, Martina
Metodika Péče o stavební součásti a vybavení interiérových knihoven v historických objektech přináší základní principy a zásady každodenního přístupu k tomuto typu staveb i souvisejících dílčích historických prvků. V metodice doporučené přístupy zajišťuje majitel, resp. správce příslušného objektu. Záměrem je předcházet prostřednictvím prevence možným škodám, které vznikají nesprávným provozem objektů. Metodika představuje jak strategie poznávání dějinných souvislostí vzniků objektů a předmětů v nich uložených, tak principy a zásady pro běžnou údržbu. Naopak není nástrojem pro odborné restaurování a konzervaci stavebních součástí knihoven nebo uložených knihovních fondů. Pro hlubší kontrolu stavu historických knihovních fondů je žádoucí postupovat dle příslušných metodik, certifikovaných Ministerstvem kultury. Metodika je určena pro všechny vlastníky a správce knihoven v historických objektech v českém prostředí, jejichž časové a slohové zařazení spadá převážně nebo zčásti do období baroka. Svým zaměřením je určena prioritně pro správce a vlastníky interiérových knihoven v církevních památkových objektech. Informace, v metodice obsažené, jsou relevantní rovněž pro odborné pracovníky památkové péče a souvisejících paměťových institucí, historiky, historiky umění, projektanty a architekty, studenty souvisejících oborů a širší odbornou veřejnost se zájmem o danou problematiku. Metodika Péče o stavební součásti a vybavení interiérových knihoven v historických objektech byla schválena Ministerstvem Kultury s číslem osvědčení 207 a číslem jednacím MK 46529/2020 OVV ze dne 14. 8. 2020.
Fulltext: Download fulltextPDF
The place of women in the bible according to Luisa Schotroff and Elisabeth Schüssler-Fiorenza
Bolom Kotari, Martina ; Halama, Jindřich (advisor) ; Roskovec, Jan (referee)
BOLOM KOTARI, Martina: The Status of a Woman in the Bible in Perspective of Luise Schottroff and Elisabeth Schüssler Fiorenza. Bachelor thesis. Praha: Karlova univerzita, Evangelická teologická fakulta, 2017. Annotation Luise Schottroff and Elisabeth Schüssler Fiorenza represent two main personalities of the feministic theology of the last 40 years. Notably the American Elisabeth Schüssler Fiorenza, a Rumanian by origin, achieved a revolution among feministic theologians by writing the fundamental work In Memory of Her. It shows the first methodical and compact view on the issue of women in the Biblical texts. She did not focus on the texts themselves, but she deals with the circumstances of their origin, intentions of their authors, their interpretation in history, as well as outcomes for women as human beings. She also came with today well-known terms such as "Kyriarchy", "Women Church", Discipleship of Equals, etc. She has developed her thoughts in other books which have been published recently. She influenced feministic researchers worldwide. Luise Schottroff (d. 2015) was a German Biblicist specialising in the New Testimony. She dealt with the development of feministic theology, analysed and interpreted (mainly) the New Testimony from the feministic perspective and insisted on a hermeneutist preference...

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.