Original title: Základy aplikované ergonomie
Authors: Marek, Jakub ; Skřehot, Petr
Document type: Monographs
ISBN: 978-80-86973-58-6
Year: 2009
Language: cze
Publisher: Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Abstract: Tato publikace, která je určena pracovníkům pověřených k plnění úkolů v oblasti prevence rizik, shrnuje nejnovější poznatky z oblasti ergonomie pracovního místa získané jak výzkumem v této oblasti, tak i převzetím řady zkušeností ze zahraničí. Práce srozumitelným způsobem rozebírá jednotlivé prvky pracovního systému, hodnotí je, uvádí do kontextu s požadavky současných právních předpisů a předkládá praktická doporučení pro zlepšení nedostatků často se objevujících na našich pracovištích. Účelem této publikace je tedy umožnit zavádění ergonomických zásad týkajících se pracovního místa do praxe, upozornit na jeho podstatné prvky, jako jsou například pracovní stůl, sedadlo či pomůcky, a z hlediska pracovního prostředí blíže upozornit na faktory, které zásadním způsobem ovlivňují pracovní podmínky (např. mikroklimatické podmínky, osvětlení, ale i psychická zátěž a další).
Keywords: ergonomics; work hygiene; workplace; ergonomie; hygiena práce; pracovní prostředí
Project no.: MPS0002595001 (CEP)
Citation: MAREK, Jakub a SKŘEHOT, Petr. Základy aplikované ergonomie. Vyd. 1. Praha: VÚBP, 2009. 118 s. Bezpečný podnik. ISBN 978-80-86973-58-6.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Occupational Safety Research Institute (web)
External URL: http://www.vubp.cz/images/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/zaklady-aplikovane-ergonomie.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-396368


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > Occupational Safety Research Institute
Author works > Monographs
 Record created 2019-06-19, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share