Occupational Safety Research Institute

Latest additions:
2024-03-20
14:24
Vliv změn klimatu na bezpečnost průmyslu
VÚBP
NATECH jsou nehody vyvolané různými přírodními událostmi, které ohrožují bezpečnost a provoz technických zařízení či podniků, s významným dopadem na životní prostředí a společnost. Typickým příkladem je havárie jaderné elektrárny Fukušima.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2024-03-20
14:11

Detailed record
2024-03-20
14:01
Jak být v bezpečí: 10 výzev digitalizace pro bezpečnost práce
VÚBP
10 výzev digitalizace pro bezpečnost práce
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2024-03-20
13:53
Práce mimo pracoviště a hybridní práce
VÚBP
Zvýšená prevalence práce na dálku v důsledku pandemie covid-19 vedla ke zvýšenému zájmu o tuto formu organizace práce a její dopad na pohodu a zdraví zaměstnanců. Práci na dálku lze definovat jako jakýkoli typ uspořádání práce zahrnující používání osobních počítačů, chytrých telefonů, notebooků, softwarových balíčků a internetu k práci z domova nebo obecněji mimo pracoviště zaměstnavatele po většinu pracovní doby nebo její část.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2024-03-20
13:38
Práce prostřednictvím platforem
VÚBP
Ekonomika digitálních platforem v EU i ČR roste. V průběhu pandemie covidu-19 nabrala tato práce na dynamice a stala se běžnou záležitostí. Digitální pracovní platformy používají algoritmy pro řízení lidských zdrojů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2024-03-20
13:29
Digitální dovednosti
VÚBP
Mezi digitální dovednosti patří informační a datová gramotnost; tvorba digitálního obsahu; digitální dovednosti; komunikace a spolupráce a řešení problémů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2024-03-20
13:12
Automatizace pracovních úkolů
VÚBP
Systémy založené na umělé inteligenci (AI) pro automatizaci kognitivních i fyzických úkolů vykazují slibné výsledky v různých odvětvích. Využívání umělé inteligence a robotiky k automatizaci nebezpečných nebo opakujících se úkolů na pracovišti v rámci ochrany pracovníků je tak v současnosti na vzestupu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2024-03-20
12:57
Řízení pracovníků prostřednictvím umělé inteligence
VÚBP
Vyšší úroveň automatizace a konstantní sledování pracovníků digitálními technologiemi v mnoha případech omezí mezilidský kontakt a zvýší tlak na pracovní výkonnost, což může mít škodlivé účinky na duševní zdraví pracovníků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2024-03-20
12:42
Digitální systémy pro monitorování BOZP
VÚBP
Digitální systémy pro monitorování BOZP využívají digitální technologii ke shromažďování a analýze dat za účelem identifikace a hodnocení rizik na pracovišti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2023-12-06
09:37
A Review of Relevant Regulations, Requirements and Assessment Methods Concerning Physical Load in Workplaces in the Slovak Republic
Makovicka Osvaldova,Linda ; Sventekova,Eva ; Maly, Stanislav ; Dlugos, Ivan
Článek přináší přehled slovenských předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) především s ohledem na parametr fyzické zátěže. Kromě předpisů se článek zaměřuje na konkrétní požadavky na pracovištích se zvýšenou fyzickou zátěží a popisuje přípustné hodnoty fyzické zátěže. Pozornost je věnována posuzování pracovní polohy a manipulaci s břemeny. Hlavním účelem hodnocení je stanovení parametrů fyzické zátěže, což je první důležitý krok v procesu hodnocení zdravotních rizik. Na základě hodnocení fyzické zátěže a kategorizace úkolů pro faktor fyzické zátěže na Slovensku by měly být podniknuty další kroky a opatření ke zlepšení pracovních podmínek, ke snížení pracovní zátěže, počtu zdravotních problémů, únavy a v konečném důsledku k prevenci pracovních úrazů a muskuloskeletálních onemocnění souvisejících s prací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record