Název: Základy aplikované ergonomie
Autoři: Marek, Jakub ; Skřehot, Petr
Typ dokumentu: Monografie
ISBN: 978-80-86973-58-6
Rok: 2009
Jazyk: cze
Nakladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Abstrakt: Tato publikace, která je určena pracovníkům pověřených k plnění úkolů v oblasti prevence rizik, shrnuje nejnovější poznatky z oblasti ergonomie pracovního místa získané jak výzkumem v této oblasti, tak i převzetím řady zkušeností ze zahraničí. Práce srozumitelným způsobem rozebírá jednotlivé prvky pracovního systému, hodnotí je, uvádí do kontextu s požadavky současných právních předpisů a předkládá praktická doporučení pro zlepšení nedostatků často se objevujících na našich pracovištích. Účelem této publikace je tedy umožnit zavádění ergonomických zásad týkajících se pracovního místa do praxe, upozornit na jeho podstatné prvky, jako jsou například pracovní stůl, sedadlo či pomůcky, a z hlediska pracovního prostředí blíže upozornit na faktory, které zásadním způsobem ovlivňují pracovní podmínky (např. mikroklimatické podmínky, osvětlení, ale i psychická zátěž a další).
Klíčová slova: ergonomie; hygiena práce; pracovní prostředí; ergonomics; work hygiene; workplace
Číslo projektu: MPS0002595001 (CEP)
Citace: MAREK, Jakub a SKŘEHOT, Petr. Základy aplikované ergonomie. Vyd. 1. Praha: VÚBP, 2009. 118 s. Bezpečný podnik. ISBN 978-80-86973-58-6.
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (web)
Externí umístění souboru: http://www.vubp.cz/images/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/zaklady-aplikovane-ergonomie.pdf

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-396368


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > Veřejné výzkumné instituce > Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Autorské práce > Monografie
 Záznam vytvořen dne 2019-06-19, naposledy upraven 2021-03-13.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet