National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Základy aplikované ergonomie
Marek, Jakub ; Skřehot, Petr
Tato publikace, která je určena pracovníkům pověřených k plnění úkolů v oblasti prevence rizik, shrnuje nejnovější poznatky z oblasti ergonomie pracovního místa získané jak výzkumem v této oblasti, tak i převzetím řady zkušeností ze zahraničí. Práce srozumitelným způsobem rozebírá jednotlivé prvky pracovního systému, hodnotí je, uvádí do kontextu s požadavky současných právních předpisů a předkládá praktická doporučení pro zlepšení nedostatků často se objevujících na našich pracovištích. Účelem této publikace je tedy umožnit zavádění ergonomických zásad týkajících se pracovního místa do praxe, upozornit na jeho podstatné prvky, jako jsou například pracovní stůl, sedadlo či pomůcky, a z hlediska pracovního prostředí blíže upozornit na faktory, které zásadním způsobem ovlivňují pracovní podmínky (např. mikroklimatické podmínky, osvětlení, ale i psychická zátěž a další).
Fulltext: Download fulltextPDF
Posuzování spolehlivosti člověka v pracovním systému pomocí analýzy úkolů
Skřehot, Petr
Publikace mapuje metody umožňující provádění analýzy úkolů. Výborně se osvědčují pro hodnocení rozhraní člověk-stroj, hodnocení kvality provozní dokumentace, pracovních postupů, systému řízení apod. Jsou poměrně jednoduché, avšak náročné na čas a preciznost analytiků. Hodnota výstupů však tuto náročnost dokáže plně kompenzovat.
Fulltext: Download fulltextPDF
Mam-Machina-Systems and their Reliability
Jurčík, Petr ; Skřehot, Petr (referee) ; Havlíková, Marie (advisor)
The point of this work is to describe and analyse human and technical reliability inside a man-vehicle system. The reliability of whole system is given by partial reliabilities of technical sub-systems and reliability of a man like a human operator. Human operator influences security and reliability of whole system by his activity and servicing of equipment. It is necessary to monitor and evaluate this activity in the analysis of security of technical systems. By the evaluation of human reliability people come out of the whole probability analysis of security. Inside the man-vehicle system the vehicle is operated by the driver and therefore influence of human operator is totally fundamental for the total reliability of this system. Graphic fault tree model shows different combinations of equipment failures and people failures which can lead to the accident.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.