Original title: Neviditelný problém: rovnost a diskriminace v praxi
Authors: Skálová, Helena ; Fialová, Eva ; Koldinská, Kristina ; Sokačová, Linda ; Štěpánková, Martina
Document type: Thematic collections
ISBN: 978-80-86520-30-8
Year: 2010
Language: cze
Abstract: Sborník textů autorského kolektivu k problematice rovnosti a diskriminace v ČR
Keywords: ageism; law; sexism; ageismus; právo; sexismus
Note: Vydává obecně prospěšná společnost Gender Studies v rámci projektu Nenechte se diskriminovat. Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Gender Studies, o.p.s. (web)
External URL: https://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/publikace_nevidit_probl_pro_web.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-392793


The record appears in these collections:
Miscellaneous > Nonprofit organizations > Gender Studies, o.p.s.
Author works > Thematic collections
 Record created 2019-02-14, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share