Original title: Elektronické bankovnictví a jeho zabezpečení v CR a ve světě
Translated title: State of internetbanking and its security in the Czech republic and the rest of the world
Authors: Havlín, Petr ; Matuštík, Ondřej (advisor) ; Exnarová, Anna (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2008
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Práce se zabývá analýzou stavu služeb internetového bankovnictví v ČR a ve světě. Seznamuje čtenáře s bezpečnostními prvky, které jsou v tomto odvětví využívány a s rozsahem funkcí, které aplikace jednotlivých bank nabízejí. Jsou popsány hlavní způsoby, které jsou použity pro šifrování přenosu dat po nezabezpečené síti Internet. Obsaženy jsou jak metody založené na symetrických, tak asymetrických klíčích. Pozornost je věnována i některým typům útoků, které mohou být proti šifrám vedeny. Práce se také věnuje možnostem bezpečné identifikace uživatelů. Jsou popsána statická hesla, jednorázová hesla, klientské certifikáty a systémy založené na principu challenge-response. Analyzována je jejich vhodnost a odolnost proti praktikám typu ?Phishing?, ?Pharming?, ?Vishing? nebo útok typu ?Man in the middle?. Zmíněno je i dodatečné zabezpečení prováděných transakcí. ?Bezpečnostní politika jednotlivce? doporučuje pravidla, která by měl dodržovat každý zodpovědný klient. Naznačeny jsou i technologie, které by podstatně zvýšily ochranu před neoprávněným vniknutím do systému a které by také umožnily odhalení podvodných transakcí v reálném čase.
Keywords: elektronické bankovnictví; pharming; phishing; SSL/TLS; zabezpečení; šifrovaná komunikace

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/6006

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-3322


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2011-07-01, last modified 2022-03-03


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share