Název: Postupy veřejné správy v oblasti veřejné podpory
Překlad názvu: The procedures of public administration in the area of state aid
Autoři: Koutná, Martina ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Pomahač, Richard (oponent)
Typ dokumentu: Rigorózní práce
Rok: 2013
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]

Klíčová slova: dotace; dotčený orgán; fúze; investiční pobídky; poměřování ústavních principů; právní fikce; přechodná ustanovení; sleva na dani z příjmů; soudní přezkum; správní uvážení; správní řád; správní řízení; Veřejná podpora; zahájení správního řízení; zjevná právní nepřípustnost žádosti; základní zásady činnosti správních orgánů; závazné stanovisko; Act on Administrative procedure; administrative proceedings; balancing of constitutional principles; basic principles of administrative procedures of administrative authorities; binding opinion; concerned institution (authority); discretion; income tax relief; investment incentives; judicial review; legal fiction; mergers; obvious legal inadmissibility of an application; State aid; subsidies; the initiation of administrative proceedings; the transitional provisions

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/58799

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-328051


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Rigorózní práce
 Záznam vytvořen dne 2017-06-19, naposledy upraven 2022-03-04.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet