Original title: Fázová analýza
Translated title: Phaseshift analysis
Authors: Strnad, Otto ; Horáček, Jiří (advisor) ; Čížek, Martin (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2008
Language: cze
Abstract: Nazev prace; Fazova analyza Autor: Otto Strnad Katedra (ustav): tfstav teorcticke fyziky, Matematicko-fyzikalni fakulta, Univer- zita Karlova v Praze Vedoucf bakalafske prace: prof. RNDr. Jin Horacek, DrSc. e-mail vedouciho: Jiri.Horacek@mff.cuni.cz Abstrakt: V pfedlozene praci studujeme vlastnosti statisticke Fade aproximace (Fade typu III) a pouzfvame Fade aproximaci k vypoctu delky rozptylu, sfrky rezonance a k simulaci analyzy fazoveho posuvu pfi nerelativistickem rozptylu. Provedeni iterativni linearizovane metody vyvinute pro konstrukci Fade aproxi- mace typu III je detailne testovano na simulovanych datech odvozenych pomoci dvou modelovych funkci, Metoda vykazuje vehni ryclilou konvergenci. Metoda je pouzita k vypoctu delky rozptylu, pro nizkoenergeticky elasticky rozptyl elek- tronu na atomech helia, neonu a argonu aje porovnana s publikovanymi vyslcdky. Je vypo6'tana sifka rezonance pro nejnizsf S rezonance pro rozptyl e 4- He+ a po- rovnana s vysledky prezentovanymi v [1], Je provedena analyza fazoveho posuvu pomoci Fade aproximace typu III nerelativistickeho rozptylu na simulovanych datech. Pocftacovy kod vjazyku C realizujici aproximaci Fade III je prezentovan se svym strucnym u^ivatelskym rnanualem a specifikacf vstupu a vystupu. Klicova slova: Pade aproximace, delka rozptylu, ...

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/17762

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-294492


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2017-04-25, last modified 2017-06-26


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share