Original title: Restrukturalizace fondu knihovny Technické univerzity v Liberci
Translated title: Collection rearrangement of Technical University of Liberec
Authors: Vencláková, Jitka ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2008
Language: cze
Abstract: Práce se zabývá analýzou současného stavu uspořádání dokumentů v knihovně Technické univerzity v Liberci. V první části je stručně zmíněna historie Technické univerzity i její knihovny. V roce 2013 by mělo dojít k otevření nové budovy univerzitní knihovny. Díky rozvíjejícím se vědám a plánům využití nových prostor je středem zájmu práce navrhnout nové třídění. Velká část knihovního fondu bude zpřístupněna volně a měla by být uspořádána podle třídění Kongresové knihovny. Závěr práce obsahuje zdůvodnění změny současného třídění.

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/15935

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-292270


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2017-04-25, last modified 2022-03-04


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share