Original title: Kultura sibiřských Tuvanů (způsob myšlení a náboženství Tuvanů)
Translated title: Culture of Siberian Tuva people (the way of thinking and the religion of Tuva people)
Authors: Boumová, Klára ; Czumalo, Vladimír (referee) ; Zikmundová, Veronika (advisor)
Document type: Master’s theses
Year: 2007
Language: cze
Abstract: Tématem této diplomové práce je tradiční duchovní kultura sibiřských Tuvanu. Tuva leží na hranici centrálně asijských stepí a sibiřské tajgy a jsou zde zachovány četné archaické kulty obou oblastí. Nejvýraznější je kult Nebe a Země a existence šamanu. Cílem této práce je především představení této konkrétní tradiční nomádské kultury a její proměny v současnosti. Ve své práci podávám emickou deskripci kultury, pojaté především jako systém významu a znaku. Tato diplomová práce je rozdělena do dvou základních částí. První část zahrnuje teoretická východiska, která jsou duležitá pro zasazení tuvské kultury do celkového kontextu, v druhé části je rozbor konkrétního materiálu z Tuvy.

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/10191

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-274602


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2017-04-25, last modified 2022-03-03


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share