Original title: Systémové knihovnictví na příkladu správy automatizovaného knihovnického systému Olib 7
Translated title: System librarianship illustrated by an example of library management system Olib 7 administration
Authors: Rybářová, Zuzana ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Pokorný, Jan (referee)
Document type: Rigorous theses
Year: 2008
Language: cze
Abstract: Rigorózní práce se zabývá profesí systémového knihovníka, jenž je demonstrována na příkladu správy automatizovaného knihovnického systému Olib 7. První část práce je věnována systémovému knihovnictví, definuje tuto specializaci a zabývá se nároky na profesi systémového knihovníka. Následuje část, jenž se zabývá obecnými otázkami administrace relačních databází v prostředí knihoven. Další kapitoly se věnují automatizovanému knihovnickému systému Olib 7 z pohledu systémového knihovníka. Jsou uvedeny hlavní charakteristiky systému Olib 7, představeny jeho moduly a jednotlivé části. Dále se práce zabývá implementačním procesem systému, jsou uvedeny technické nároky, standardní postup instalace a provedení základních nastavení. V práci je detailně rozebrána konfigurace referenčních dat, optimalizace vyhledávání a možnosti práce systémového administrátora v rámci jednotlivých modulů systému. Rovněž jsou specifikovány podmínky pro manipulaci s daty v databázi a rozebrány možnosti konfigurace a přizpůsobení systému pro rozdílné potřeby knihoven.

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/19377

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-273621


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Rigorous theses
 Record created 2017-04-25, last modified 2022-03-03


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share