Název: Kinezioterapie v reedukčním zařízení pro obtížně vychovatelnou mládež.
Překlad názvu: Kinesiotherapy for Adolescents in Reeducation Care Facility.
Autoři: Kuchař, Lukáš ; Hátlová, Běla (vedoucí práce) ; Kirchner, Jiří (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2006
Jazyk: cze
Abstrakt: Název: Kinezioterapie v reedukačním zařízení pro obtížně vvchovatelnou mládež Jihlava Kinesiotherapy for adolscents in reeducation care facility in Jihlava Cíle práce: Cílem diplomové práce bylo shrnout informace z oblasti problematiky obtížně vychovatelných a následné aplikace kinezioterapie formou prožitkového pohybového programu v přírodě, se zaměřením na ovlivňování interpersonálních vazeb dětí rodinné buňky jako základní organizační formy reedukačního zařízení- DDsŠ v Jihlavě. Metoda: Průzkum ve vybrané skupině byl proveden formou sociometrického šetření, které se týkalo tří oblastí- oblasti sociálních vztahů, důvěry a povinností. Dotazník byl sestaven pod vedením Mgr. Daniela Hanzla, který vedl stejné sociometrické šetření v dětských domovech na zjišťování sourozeneckých konstelací v roce 2003. Respondenti vyplnili dotazníky dvakrát. Poprvé při zahájení kurzu, podruhé bezprostředně po ukončení kurzu. Výsledky: Pomocí sociometrických matic byly sestaveny grafy a sociogramy, které byly následně porovnány a na základě srovnání jsme vyhodnotili platnost hypotéz. Klíčová slova: obtížná vychovatelnost, reedukace, kinezioterapie, rodinná buňka, prožitková pedagogika, sociometrie 2

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/4217

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-266911


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce
 Záznam vytvořen dne 2017-04-21, naposledy upraven 2017-09-01.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet