Název: Metodika vytvoření a využití historických prostorových dat v prostředí GIS: Administrativní hranice katastrálních území a urbanistických obvodů Prahy
Překlad názvu: Methodology for the creation and utilization of historical spatial data in a GIS environment: The administrative boundaries of cadastral areas and urban districts of Prague
Autoři: Ouředníček, Martin ; Kupková, Lucie ; Pospíšilová, Lucie ; Šimon, Martin ; Riška, Martin ; Svoboda, Peter ; Soukup, Matěj ; Marvanová, Pavlína
Typ dokumentu: Metodiky
Rok: 2015
Jazyk: cze
Abstrakt: Cílem předkládané certifikované metodiky je popsat vytvoření prostorových dat (administrativních hranic) k jednotlivým rokům sčítání lidu (populačních cenzů) na území hlavního města Prahy v letech 1921−2011 tak, aby bylo možno navržený postup realizovat podle tohoto popisu opakovaně v budoucnosti. Hlavním účelem projektu NAKI je vytvořit podklady pro historické hranice katastrálních území (popř. i obvodů a základních sídelních jednotek) v letech populačních cenzů a tyto hranice následně využít pro zobrazení historických statistických dat ve struktuře platné v rozhodných okamžicích populačních cenzů. Některé GIS vrstvy byly již vytvořeny v moderní době a byly pouze převzaty ze zdrojů ČÚZK a ČSÚ (1991−2011). Ostatní podklady bylo nutno vyhledat v archivech a následně kartograficky zpracovat. Postup práce a jednotlivé aktivity směřující k vytvoření shp souborů pro využití v GIS jsou popsány v předkládané metodice.
Klíčová slova: administrativní hranice; gis; historická kartografie; historický GIS; urbanistické obvody Prahy; administrative boundaries; geographic information systems; historical cartography; historical GIS; urban districts of Prague
Číslo projektu: DF12P01OVV033 (CEP)
Poskytovatel projektu: MK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK (web)
Externí umístění souboru: http://www.historickygis.cz/sites/default/files/ourednicek_m._a_kol._2013_metodika_praha.pdf

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-187991


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK
Analytické a metodické materiály > Metodiky
 Záznam vytvořen dne 2015-06-05, naposledy upraven 2021-03-13.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet