Original title: Metodika vytvoření a využití historických prostorových dat v prostředí GIS: Administrativní hranice katastrálních území a urbanistických obvodů Prahy
Translated title: Methodology for the creation and utilization of historical spatial data in a GIS environment: The administrative boundaries of cadastral areas and urban districts of Prague
Authors: Ouředníček, Martin ; Kupková, Lucie ; Pospíšilová, Lucie ; Šimon, Martin ; Riška, Martin ; Svoboda, Peter ; Soukup, Matěj ; Marvanová, Pavlína
Document type: Methods
Year: 2015
Language: cze
Abstract: Cílem předkládané certifikované metodiky je popsat vytvoření prostorových dat (administrativních hranic) k jednotlivým rokům sčítání lidu (populačních cenzů) na území hlavního města Prahy v letech 1921−2011 tak, aby bylo možno navržený postup realizovat podle tohoto popisu opakovaně v budoucnosti. Hlavním účelem projektu NAKI je vytvořit podklady pro historické hranice katastrálních území (popř. i obvodů a základních sídelních jednotek) v letech populačních cenzů a tyto hranice následně využít pro zobrazení historických statistických dat ve struktuře platné v rozhodných okamžicích populačních cenzů. Některé GIS vrstvy byly již vytvořeny v moderní době a byly pouze převzaty ze zdrojů ČÚZK a ČSÚ (1991−2011). Ostatní podklady bylo nutno vyhledat v archivech a následně kartograficky zpracovat. Postup práce a jednotlivé aktivity směřující k vytvoření shp souborů pro využití v GIS jsou popsány v předkládané metodice.
Keywords: administrative boundaries; geographic information systems; historical cartography; historical GIS; urban districts of Prague; administrativní hranice; gis; historická kartografie; historický GIS; urbanistické obvody Prahy
Project no.: DF12P01OVV033 (CEP)
Funding provider: MK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Department of Social Geography and Regional Development, Charles University (web)
External URL: http://www.historickygis.cz/sites/default/files/ourednicek_m._a_kol._2013_metodika_praha.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-187991


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Department of Social Geography and Regional Development, Charles University
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2015-06-05, last modified 2023-12-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share