Název: Pěstování odrůdy Vital
Překlad názvu: Cultivation of Vital hop variety
Autoři: Krofta, Karel ; Ježek, Josef ; Křivánek, Jindřich ; Pokorný, Jaroslav ; Vostřel, Josef
Typ dokumentu: Metodiky
ISBN: 978-80-86836-02-7
Rok: 2013
Jazyk: cze
Nakladatel: Chmelařský institut s.r.o., Žatec
Edice: Metodika pro praxi, svazek: 3/2013
Abstrakt: Předložená metodika shrnuje zásady pěstování odrůdy Vital ve dvou progresivních pěstitelských systémech, v systému integrované produkce a v ekologickém zemědělství. Pěstitelský proces je veden snahou o prevenci a potlačení výskytu škodlivých organismů podporou užitečné entomofauny pomo-cí výsevu vhodných plodin v okolí či na okraji chmelnic. Navrhovaná opatření směřují ke zvýšení půdní úrodnosti,schopnosti půdy vytvořit optimální prostředí pro kořenovou soustavu rostlin chmele a během celé jejich vegetační doby jim zajistit dostatečné množství živin, vzduchu a vody pro jejich růst a vývoj, směřující k maximální produkci chmelových hlávek. Při vyhnojování chmelnic se preferují organická hnojiva, jako jsou komposty, statková hnojiva aj. Velká pozornost je věnována možnostem uplatnění zeleného hnojení a trvalého zatravnění, které je aktuální zejména na svažitých pozemcích. Ochrana chmele vychází z monitorování výskytu škodlivých organismů, prognóz signalizace vybraných chorob a škůdců a systémů varování. Ošetření pesticidy se provádí jen v nezbytně nutném rozsahu až po dosažení prahu hospodářské škodlivosti. Doporučované přípravky jsou selektivní s co nejmenším vedlejším účinkem na necílové organismy a životní prostředí. Zásady integrované produkce a ekologického pěstování chmele jsou aplikovatelné v klasických vysokých konstrukcích i systému pěstování chmele v nízkých konstrukcích.
Klíčová slova: chmel; hnojení; ochrana rostlin; pěstitelské systémy; cropping systems; fertilization; hop; plant protection
Číslo projektu: FR-TI1/012 (CEP)
Poskytovatel projektu: MPO ČR
Citace: Karel Krofta, Josef Ježek, Jindřich Křivánek, Jaroslav Pokorný, Josef Vostřel: Pěstování odrůdy Vital. Metodika pro praxi 03/2013, Certifikovaná metodika, Chmelařský institut s.r.o., Žatec, 58 s., 2013 ISBN: 978-80-86836-02-7
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Chmelařský institut (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-172806


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > Výzkumné ústavy > Chmelařský institut
Analytické a metodické materiály > Metodiky
 Záznam vytvořen dne 2014-04-14, naposledy upraven 2024-06-19.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet