Název: Metodika ochrany hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils)
Překlad názvu: Methodics of plant protection within hybrid hop varieties against downy mildew (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils)
Autoři: Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Kudrna, Tomáš ; Fořtová, Helena
Typ dokumentu: Metodiky
ISBN: 978-80-86836-75-1
Rok: 2008
Jazyk: cze
Nakladatel: Chmelařský institut s.r.o., Žatec
Abstrakt: Metodika ochrany hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils.) poskytuje informace o doporučované strategii ochrany chmele proti nejnebezpečnější houbové chorobě v našich podmínkách. Tato publikace vznikla na základě poznatků z pokusů Chmelařského institutu v Žatci. Hlavní úkol řešené problematiky spočíval v stanovení krátkodobé prognózy peronospory chmelové pro hybridní odrůdy. Jelikož hybridní odrůdy chmele jsou všeobecně citlivější k infekci peronosporou chmelovou, není možné použit stejnou prognózu jako pro Žatecký poloraný červeňák. Z tohoto důvodu bylo nutné vytvořit novou strategii, která by vyhovovala i pro tyto odrůdy, jejichž podíl v druhové skladbě má vzrůstající charakter.
Klíčová slova: chmel; chmelařství; ochrana rostlin; pesticidy; hop; hop growing; pesticides; plant protection
Číslo projektu: QD1179 (CEP)
Poskytovatel projektu: NAZV MZE ČR
Citace: Vostřel, J., Klapal, I., Kudrna, T., Fořtová, H., 2008: Metodika ochrany hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils). Metodika pro praxi 8/08 Chmelařský institut, s.r.o., Žatec, 2008, 23 s. ISBN 978-80-86836-75-1
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Chmelařský institut (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-170480


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > Výzkumné ústavy > Chmelařský institut
Analytické a metodické materiály > Metodiky
 Záznam vytvořen dne 2014-02-25, naposledy upraven 2021-03-13.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet