Original title: Metodika ochrany hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils)
Translated title: Methodics of plant protection within hybrid hop varieties against downy mildew (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils)
Authors: Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Kudrna, Tomáš ; Fořtová, Helena
Document type: Methods
ISBN: 978-80-86836-75-1
Year: 2008
Language: cze
Publisher: Chmelařský institut s.r.o., Žatec
Abstract: Metodika ochrany hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils.) poskytuje informace o doporučované strategii ochrany chmele proti nejnebezpečnější houbové chorobě v našich podmínkách. Tato publikace vznikla na základě poznatků z pokusů Chmelařského institutu v Žatci. Hlavní úkol řešené problematiky spočíval v stanovení krátkodobé prognózy peronospory chmelové pro hybridní odrůdy. Jelikož hybridní odrůdy chmele jsou všeobecně citlivější k infekci peronosporou chmelovou, není možné použit stejnou prognózu jako pro Žatecký poloraný červeňák. Z tohoto důvodu bylo nutné vytvořit novou strategii, která by vyhovovala i pro tyto odrůdy, jejichž podíl v druhové skladbě má vzrůstající charakter.
Keywords: hop; hop growing; pesticides; plant protection; chmel; chmelařství; ochrana rostlin; pesticidy
Project no.: QD1179 (CEP)
Funding provider: NAZV MZE ČR
Citation: Vostřel, J., Klapal, I., Kudrna, T., Fořtová, H., 2008: Metodika ochrany hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils). Metodika pro praxi 8/08 Chmelařský institut, s.r.o., Žatec, 2008, 23 s. ISBN 978-80-86836-75-1
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Hop Research Institute (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-170480


The record appears in these collections:
Research > Research institutes > Hop Research Institute
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2014-02-25, last modified 2023-12-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share