Název: Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch)
Překlad názvu: Methodics of hop protection against two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch)
Autoři: Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Kudrna, Tomáš ; Fořtová, Helena
Typ dokumentu: Metodiky
ISBN: 978-80-86836-72-0
Rok: 2008
Jazyk: cze
Nakladatel: Chmelařský institut s.r.o., Žatec
Abstrakt: Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch) poskytuje informace týkající se detailního popisu jednotlivých vývojových stádií svilušky chmelové. Jsou zde uvedeny charakteristické znaky odlišující tato stádia, včetně důležitých bionomických informací a charakteristiky symptomů hospodářské škodlivosti T. urticae. Metodika obsahuje konkrétní pokyny pro odběr listů a hodnocení biologické účinnosti pro provedení ochranných zásahů. Prahy hospodářské škodlivosti jsou diferencovány dle jednotlivých akaricidů a s ohledem na vývojovou fázi chmele. Stanovení toxikologických dat a biologické účinnosti metodicky doporučovaných akaricidů na polní populace svilušky chmelové tvoří nedílnou součást této metodiky.
Klíčová slova: chmel; chmelařství; ochrana rostlin; pesticidy; hop; hop growing; pesticides; plant protection
Číslo projektu: MSM1486434701 (CEP)
Poskytovatel projektu: MŠMT ČR
Citace: Vostřel, J., Klapal, I., Kudrna, T., Fořtová, H., 2008: Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch). Metodika pro praxi 7/08 Chmelařský institut, s.r.o., Žatec, 2008, 23 s. ISBN 978-80-86836-72-0
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Chmelařský institut (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-170479


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > Výzkumné ústavy > Chmelařský institut
Analytické a metodické materiály > Metodiky
 Záznam vytvořen dne 2014-02-25, naposledy upraven 2023-12-11.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet