Original title: Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch)
Translated title: Methodics of hop protection against two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch)
Authors: Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Kudrna, Tomáš ; Fořtová, Helena
Document type: Methods
ISBN: 978-80-86836-72-0
Year: 2008
Language: cze
Publisher: Chmelařský institut s.r.o., Žatec
Abstract: Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch) poskytuje informace týkající se detailního popisu jednotlivých vývojových stádií svilušky chmelové. Jsou zde uvedeny charakteristické znaky odlišující tato stádia, včetně důležitých bionomických informací a charakteristiky symptomů hospodářské škodlivosti T. urticae. Metodika obsahuje konkrétní pokyny pro odběr listů a hodnocení biologické účinnosti pro provedení ochranných zásahů. Prahy hospodářské škodlivosti jsou diferencovány dle jednotlivých akaricidů a s ohledem na vývojovou fázi chmele. Stanovení toxikologických dat a biologické účinnosti metodicky doporučovaných akaricidů na polní populace svilušky chmelové tvoří nedílnou součást této metodiky.
Keywords: hop; hop growing; pesticides; plant protection; chmel; chmelařství; ochrana rostlin; pesticidy
Project no.: MSM1486434701 (CEP)
Funding provider: MŠMT ČR
Citation: Vostřel, J., Klapal, I., Kudrna, T., Fořtová, H., 2008: Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch). Metodika pro praxi 7/08 Chmelařský institut, s.r.o., Žatec, 2008, 23 s. ISBN 978-80-86836-72-0
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Hop Research Institute (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-170479


The record appears in these collections:
Research > Research institutes > Hop Research Institute
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2014-02-25, last modified 2023-12-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share