Název: Think-tanks-and Their Role in the New EU Member States:Czech and Slovak Experience
Autoři: Pitoňáková, Lívia ; Pešková, Vladimíra (vedoucí práce) ; Vymětal, Petr (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2007
Jazyk: eng
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: V práci jsou analyzovány kořeny, vývoj, současné postavení, hrozby a výzvy think-tanků v České a Slovenské republice. Srovnání s jejich tradicí ve Spojených státech zkoumá přenositelnost amerického "modelu" think-tanků do střední a východní Evropy. Tento přenos je značně omezený a krátkodobě nerealizovatelný vzhledem k rozdílným legislativním podmínkám a nerozvinuté filantropii. Zvláštní pozornost je věnována motivům k vytváření regionálních i mezinárodních sítí think-tanků. Práce vychází jednak z dosavadní literatury na toto téma, jednak z dotazníkového šetření.
Klíčová slova: Central and Eastern Europe.; Czech Republic; European Union; networking; NGOs; policy-transfer; Slovakia; Think-tanks; United States

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/18383

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-14353


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce
 Záznam vytvořen dne 2011-07-01, naposledy upraven 2022-03-03.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet