Original title: Think-tanks-and Their Role in the New EU Member States:Czech and Slovak Experience
Authors: Pitoňáková, Lívia ; Pešková, Vladimíra (advisor) ; Vymětal, Petr (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2007
Language: eng
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: V práci jsou analyzovány kořeny, vývoj, současné postavení, hrozby a výzvy think-tanků v České a Slovenské republice. Srovnání s jejich tradicí ve Spojených státech zkoumá přenositelnost amerického "modelu" think-tanků do střední a východní Evropy. Tento přenos je značně omezený a krátkodobě nerealizovatelný vzhledem k rozdílným legislativním podmínkám a nerozvinuté filantropii. Zvláštní pozornost je věnována motivům k vytváření regionálních i mezinárodních sítí think-tanků. Práce vychází jednak z dosavadní literatury na toto téma, jednak z dotazníkového šetření.
Keywords: Central and Eastern Europe.; Czech Republic; European Union; networking; NGOs; policy-transfer; Slovakia; Think-tanks; United States

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/18383

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-14353


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2011-07-01, last modified 2022-03-03


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share