Research reports

Latest additions:
2023-11-19
00:04
Máme příliš mnoho vysokoškoláků? Co lze vyčíst z celoživotních mzdových profilů
Hrendash, Taras ; Jurajda, Štěpán ; Münich, Daniel ; Doleželová, P. ; Mrázek, P.
Od počátku nového století došlo v ČR k dynamickému růstu VŠ vzdělané pracovní síly. V ČR k tomu nejdříve přispěl vznik a rozvoj soukromých vysokých škol na konci 90. let a posléze výrazné otevírání veřejných vysokých škol po roce 2005. Podíl VŠ vzdělaných ve věkové\nskupině 30–34 let se tak během tří dekád více než zdvojnásobil. Nemáme už v Česku z ekonomického pohledu příliš mnoho vysokoškolsky vzdělaných? Odpověď na otázku je důležitá pro rozhodování, do jaké míry by měl stát finančně či jinak podporovat další růst počtu VŠ studentů a absolventů a nakolik by měl občany k počátečnímu a celoživotnímu VŠ studiu motivovat. Odpověď je důležitá i do debaty o potřebě posílení dnes velmi nízké úrovně a rozsahu finanční podpory VŠ studentů. V předkládané studii vytváříme popisné statistiky o mzdách a platech zaměstnanců, které jsou užitečným podkladem pro diskusi o této důležité otázce. Srovnáváme vývoj úrovně mezd a platů vysokoškoláků pro kohorty narozené v letech 1960, 1970, 1980 a 1990. Tyto kohorty se výrazně liší co do zastoupení \nvysokoškolsky vzdělaných. Zároveň pro tyto kohorty sledujeme vývoj mzdového (platového) poměru mezi absolventy vysokých a středních škol (VŠ/SŠ), tj. procentního rozdílu průměrných, resp. mediánových mezd (platů) středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců.

Detailed record
2023-11-19
00:04
Platy učitelů v roce 2022 a výhled: cesta z propasti a zase zpět
Münich, Daniel ; Smolka, Vladimír
Výše relativních učitelských platů spoluurčuje atraktivitu učitelské profese a zajišťuje dostatečný zájem o profesi. Výběrovost profese, jak na straně vysokoškolské přípravy, tak během kariéry, spoluurčuje kvalitu vzdělávání. Tyto procesy se realizují dlouhodobě\nprůběžnými příchody a odchody do a z profese a dalším vzděláváním. Proto lze dopady učitelských platů na zájem o profesi, kvalitu práce učitelů a vzdělávací výsledky země vysledovat až s dlouhodobým odstupem.

Detailed record
2023-11-19
00:04
Dopady exekucí a nezaměstnanosti na podporu krajní pravice, levice a populismu v České republice v letech 2001–2017
Grossmann, Jakub ; Jurajda, Štěpán ; Zapletalová, Lucie
Ve studii analyzujeme vztahy mezi zvýšeným výskytem exekucí a volební podporou populistických politických stran a stran extrémní levice a pravice na úrovni obcí.

Detailed record
2023-11-19
00:04

Detailed record
2023-11-19
00:04

Detailed record
2023-11-12
00:02
Ústav nukleární biologie a radiochemie ČSAV. Inventář archivního fondu
Mádlová, Vlasta
Inventář archivního fondu popisuje dokumenty z činnosti ústavu a jeho předchůdců z let 1955–1993.

Detailed record
2023-11-12
00:02
Social ties at work and effort choice: experimental evidence from Tanzania
Chegere, M. ; Falco, P. ; Menzel, Andreas
Many firms hire workers via social networks. Whether workers who are socially connected to their employers exert more effort on the job is an unsettled debate. We address this question through a novel experiment with small-business owners in Tanzania. Participants are paired with a worker who conducts a real-effort task, and receive a payoff that depends on the worker’s effort. Some business owners are randomly paired with workers they are socially connected with, while others are paired with strangers. With a design that is sufficiently powered to detect economically meaningful effects, we find that being socially connected to one’s employer does not affect workers’ effort.\n

Detailed record
2023-11-12
00:02
Sexual-orientation discrimination and biological attributions: experimental evidence from Russia
Baghumyan, Gayane
Understanding what drives discriminatory behavior is important in order to identify the best strategy to combat it. In this study, I exogenously manipulate participants’ beliefs about the origins of sexual orientation by providing evidence that supports biological causes of\nhomosexuality. I employ money allocation tasks to measure discrimination. This allows me to causally identify the impact of information on discriminatory behavior. I first document the prevalence of discrimination against individuals with same-sex partners in Russia. On\naverage, roughly 54% of participants exhibit discriminatory behavior against profiles with same-sex partners by allocating 16 percentage points less money to them. Further, the results suggest that exposure to evidence on the biological causes of homosexuality negatively affects discriminatory behavior. Participants in the treatment group allocate less money to profiles with same-sex partners, relative to participants in the baseline group. Potential rationales for this behavior could include the following: (i) the provision of information that contradicts existing beliefs might cause cognitive dissonance, triggering irritation and intensifying discriminatory tendencies, (ii) the information might foster beliefs that individuals in same-sex partnerships are fundamentally ’other’ - even at a biological level - thereby widening the perceived social gap between participants and these sexual minority groups and fostering discrimination further.

Detailed record
2023-11-12
00:02
The long-term impact of energy poverty and its mitigation on educational attainment: evidence from China
Martirosyan, Yervand
Existing studies demonstrate the short-run connection between environmental conditions and academic performance. However, the long-term effects of exposure to adverse living conditions on academic achievement remain underexplored. This study investigates the long-term impact of energy poverty, and policy interventions aimed at alleviating it, on the academic performance of Chinese schoolchildren starting from infancy. It specifically utilizes the Huai River Policy, which provides free winter heating exclusively to northern regions in China but not to adjacent southern regions. My findings suggest a significant positive influence of winter heating on schoolchildren’s academic performance, with a more pronounced effect for children born during winter months. The insights gained from this research could inform policy debates to enhance educational outcomes and human well-being.\n

Detailed record
2023-11-12
00:02
Quantitative easing in the euro area: implications for income and wealth inequality
Stojanović, Dušan
This study examines how and to what extent quantitative easing of the ECB affects household income and wealth inequality in the euro area. Previous theoretical models have investigated the dynamics of inequality measures through differential access of households to financial/capital market (the portfolio rebalancing channel), neglecting the labor market differential (the earnings heterogeneity channel). Although the portfolio rebalancing channel may provide insight into wealth inequality and non-labor income inequality, this is not the case with labor (and thus total) income inequality. To be in line with the empirical evidence on labor income inequality, this study also considers segmented labor market on the basis of capital-skill complementarity in production and asymmetric real wage rigidities. When\nonly financial market segmentation is considered, the quantitative results indicate a drop in total income inequality that is diminished over time, while wealth inequality experiences a rise that gradually becomes weaker. The introduction of the segmented labor market significantly mitigates the observed drop in total income inequality, while a rise in wealth inequality is largely amplified. Given the possible broadening of the ECB’s mandate towards distributional issues in the future, the analysis of segmented labor and financial markets can be more beneficial to the ECB as it provides a clearer picture of the inequality effects.

Detailed record