Sborníky

Nejnovější přírůstky:
2022-02-09
11:57
Dobrovolnictví v kultuře a umění : staré otázky a nové výzvy: sborník příspěvků z konference
NIPOS - Útvar koncepcí a metodiky
Záměrem konference bylo shrnout, co se za uplynulých 10 let událo v jednotlivých oblastech kultury (muzea a galerie, veřejné knihovnické a informační služby, scénická umění, kulturní dědictví). Rovněž nás zajímalo, jak se aktuálně daří dobrovolnictví v kultuře napříč republikou. Jaké jsou jeho formy, na jaké naráží bariéry a co je pro něj největší výzvou do budoucna. Cílem také bylo ukázat výhody dobrovolnictví těm, kteří se jím doposud nezabývali. Během dvou dnů byly představeny inspirativní projekty, příklady dobré praxe a aktivity regionálních dobrovolnických center v ČR v oblasti kultury.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2021-09-26
00:06

Úplný záznam
2021-08-22
00:07
Dynamics of Machines and Mechanical Systems with Interactions, DYMAMESI 2021
Zolotarev, Igor ; Pešek, Luděk ; Kozień, M. S.
The aim of the DYMAMESI is to facilitate the exchange of up to date information and knowledge among specialists in structural and multibody dynamics, in coupled interacting systems as aero-elasticity, hydro-elasticity, biomechanics, systems with feedbacks and mechatronics. The colloquium DYMAMESI 2021 is cofunded by the Strategy AV21 initiative of the Czech Academy of Sciences of the Czech Republic, and in 2021 will be hosted by Cracow University of Technology, Institute of Applied Mechanics, Section of Dynamics of Systems.

Úplný záznam
2021-06-27
00:00

Úplný záznam
2021-05-16
00:42
Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 20 : Hejnice, June 21-26, 2019 : proceedings of seminar
Chleboun, J. ; Kůs, Pavel ; Přikryl, Petr ; Rozložník, Miroslav ; Segeth, Karel ; Šístek, Jakub
This book comprises papers that originated from the invited lectures, survey lectures, short communications, and posters presented at the 20th seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics (PANM) held in Hejnice, Czech Republic, June 21-26, 2020. All the papers have been peer-reviewed. The seminar was organized by the Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences under the auspices of EU-MATHS-IN.cz, Czech Network for Mathematics in Industry. The objective of this series of seminars is to provide a forum for presenting and discussing advanced theoretical as well as practical topics in numerical analysis, computer implementation of algorithms, new approaches to mathematical modeling, and single- or multi-processor applications of computational methods.

Úplný záznam
2021-03-28
00:01
Sborník abstraktů z XVII. České rybářské a ichtyologické konference, České Budějovice
Holubová, Michaela ; Blabolil, Petr
V publikaci jsou uvedeny standardní i rozšířené abstrakty příspěvků z XVII. České rybářské a ichtyologické konference konané on-line v listopadu 2020.

Úplný záznam
2021-03-28
00:01
Slezská identita: metodologickému nacionalizmu navzdory
Wyss, Johana
V tomto příspěvku autorka vysvětluje jak a proč se slezská identita vzpírá zažitým předpokladům, že fixní etno-nacionální identita je přirozená a nutná forma moderní společnosti a také nepostradatelná analytická jednotka.

Úplný záznam
2021-03-28
00:00
Archaeological textiles - links between past and present. NESAT XIII
Bravermanová, M. ; Březinová, Helena ; Malcolm-Davies, J.
Proceedings from the international conference NESAT XIII (North European Symposium for Archaeological Textiles).

Úplný záznam
2021-03-07
00:01
2nd CCP Phenogenomics Conference 2020
Sedláček, Radislav
The conference was divided into two blocks. The block focused on the theme “From chemistry via preclinical pipeline to therapeutics“, which emphasized the translation of the basic research into the application. The second block was specifically devoted to presentation of CCP users and cooperation partners projects working in the field of immunology, hematology, genetic base of diseases, and neurobiology.

Úplný záznam
2021-02-24
00:44

Úplný záznam