Sborníky

Nejnovější přírůstky:
2019-05-16
18:17
15th International Ichnofabric Workshop : program, abstracts, Field Guidebook
Kočová Veselská, Martina ; Adamovič, Jiří ; Kernhoff, M. ; Rifl, M. ; Šamánek, J. ; Mikuláš, Radek
Radek Mikuláš convened the 15th International Ichnofabric Workshop to Prague (April 27th – May 5th, 2019). Thirty-two specialists from over the world presented recent contributions from the mainstream branch of ichnology, e.g., ichnofabrics of terrestrial systems. Special discussion block was devoted to the use of computed tomography in the study of Ichnofabric. Three days (five days for participants of the post-workshop excursion) for the workshop were devoted to field excursions. Thereby, most of the localities known only through publications have been seen and evaluated directly to the world top ichnologists.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-05-16
18:17
Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 18 : Janov nad Nisou, June 19-24, 2016 : proceedings of seminar
Chleboun, J. ; Kůs, Pavel ; Přikryl, Petr ; Segeth, Karel ; Šístek, Jakub ; Vejchodský, Tomáš
This book comprises papers that originated from the invited lectures, survey lectures, short communications, and posters presented at the 18th seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics (PANM) held in Janov nad Nisou, Czech Republic, June 19-24, 2016. All the papers have been peer-reviewed. The seminar was organized by the Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences under the auspices of EU-MATHS-IN.cz, Czech Network for Mathematics in Industry. It continued the previous seminars on mathematical software and numerical methods held (biennially, with only one exception) in Al šovice, Bratří kov, Janov nad Nisou, Ko řenov, L ázně Libverda, Dolní Maxov, and Prague in the period 1983-2014. The objective of this series of seminars is to provide a forum for presenting and discussing advanced theoretical as well as practical topics in numerical analysis, computer implementation of algorithms, new approaches to mathematical modeling, and single- or multi-processor applications of computational methods.

Úplný záznam
2019-05-16
18:17
Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 19 : Hejnice, June 24-29, 2018 : proceedings of seminar
Chleboun, J. ; Kůs, Pavel ; Přikryl, Petr ; Rozložník, Miroslav ; Segeth, Karel ; Šístek, Jakub ; Vejchodský, Tomáš
These proceedings contain peer-reviewed papers that are based on the invited lectures, survey lectures, short communications, and posters presented at the 19th seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics (PANM) held in the International Center for Spiritual Rehabilitation, Hejnice, Czech Republic, June 24-29, 2018. The seminar was organized by the Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences under the auspices of EU-MATHS-IN.cz, Czech Network for Mathematics in Industry, and with the financial support provided by the RSJ Foundation. It continued the previous seminars on mathematical software and numerical methods held (biennially, with only one exception) in Alšovice, Bratříkov, Janov nad Nisou, Kořenov, Lázně Libverda, Dolní Maxov, and Prague in the period 1983-2016. The objective of this series of seminars is to provide a forum for presenting and discussing advanced topics in numerical analysis, computer implementation of numerical algorithms, new approaches to mathematical modeling, and single- or multi-processor applications of computational methods.

Úplný záznam
2019-04-29
09:26
Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20.–22. 4. 2016
Niševa, Božana ; Blažek, David ; Krejčířová, Iveta ; Skwarska, Karolína ; Šlaufová, Eva ; Vašíček, Michal
Proceedings of the international conference which took place on April 20 – 22, 2016 at the Czech Academy of Sciences Headquarters, Národní 3, Praha 1 as a part of the international cooperation between the Institute of Slavonic Studies CAS and the Prof. Lyubomir Andreychin Institute for Bulgarian Language BAS (2013–2016). In the book theoretical and practical knowledge of Slavic lexicography at the beginning of the new century is presented within the broad Slavic context.

Úplný záznam
2019-03-28
15:08
Production - Consumption - Representation: food and drink among the Roman and Early Medieval elites as revealed by archaeological and bioarchaeological sources. 30th International Symposium “Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum”, Brno, 14.-16.11.2018. Abstracts
Heinrich-Tamáska, O. ; Poláček, Lumír
The conference focused on the issues of nutrition of Roman and early medieval elites on a broad source basis and from a multi-disciplinary point of view. The problematic was discussed both in diachronic and geographical comparison.

Úplný záznam
2019-03-28
15:08

Úplný záznam
2019-03-28
15:08

Úplný záznam
2019-03-28
15:08
Dynamics of Machines and Mechanical Systems with Interactions : DYMAMESI 2018
Zolotarev, Igor ; Pešek, Luděk ; Kozieň, M.
The Colloquium Dymamesi is continuing near the 20 years history of two conferences Dynamics of Machines and Interaction and Feedbacks. From 2017 the Colloquium is organized within the Czech-Polish (IT ASCR Prague & CUT Crakow) collaboration and the first one was held in CUT in Cracow. The prezentations were divided into the three sections: dynamics of machines, interactions and energetics. The Colloquium DYMAMESI 2018 was for the first time supported also by Programme Strategy 21 (AV21).\n

Úplný záznam
2019-03-28
15:08
Mikulovský antropologický mítink II. 11. a 12. říjen 2018, Mikulov - Pavlov. Sborník abstraktů
Boriová, Soňa ; Novák, Martin ; Sázelová, Sandra
Zborník prezentuje abstrakta přednášek z interdisciplinární konference MAM II (Mikulovský Antropologický Mítink) - příspěvky nejen z oblasti antropologie, pokrývající témata v jejím nejširším a interdisciplinárním slova smyslu, ale také z paleolitické archeologie, kvartérní geologie, paleontologie, ekologie a dalších příbuzných oborů studujících pleistocén a holocén, zejména informace z nových výzkumů, výsledky dílčích analýz, předběžné zprávy nebo nově publikované studie.

Úplný záznam
2019-03-14
15:59
Book of Abstracts of the 28th Joint Seminar "Development of Materials Science in Research and Education"
Kožíšek, Zdeněk ; Král, Robert ; Zemenová, Petra
Topics:\n- Trends in development of materials research \n- Education of materials science at the universities\n- Information about the research programmes of individual institutions \n- Information on equipment for preparation and characterisation of materials \n- Results of materials science research

Úplný záznam