Institute of the Czech Language

Latest additions:
2023-12-17
00:02
Jak se kde v Česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny
Ireinová, Martina ; Konečná, Hana
Přednáška se zabývá rozdílnými dialekty různé mluvy na Moravě a ve Slezsku.

Detailed record
2023-12-17
00:02
Na jedno aneb pozvánka na cestu po hospodách a jejich názvech
Šipková, Milena
Přednáška se zabývá názvy hostinců, sloužících jako centrum společenského života na Moravě a ve Slezsku.

Detailed record
2023-12-17
00:02
Účetní Veselý na dovolené v Žítkové nešetřil na spropitném: o českých substantivech s adjektivní formou
Spinková, Stanislava
Přednáška se zabývá užíváním adjektiv, substantivy v adjektivní formě a formálními adjektivy mezi proprii.

Detailed record
2023-12-06
00:37
Názory Daniela Adama z Veleslavína na Čechy i cizince
Černá, Alena M.
Příspěvek je věnován názorům Daniela Adama z Veleslavína (1546–1599) na Čechy a cizince, s nimiž jsou české země ve styku, případně které znají z dostupné literatury. Jedná se zejména o Němce, Italy a Poláky, avšak pozornost je věnována i národům, které představují pro české země reálnou či potenciální hrozbu (Turci a Rusové). Veleslavín soudí, že staří Čechové disponovali dobrými vlastnostmi (udatnost, víra v boha, spolehlivost, dodržování řádu a zákonů), avšak stykem s cizími národy tyto vlastnosti ztrácejí, soustředí se více na světské radovánky a polevují v péči o národ a vlast. – Materiálovou bází pro příspěvek byly zejména česky psané předmluvy k dílům, které Veleslavín připravil ke knižnímu vydání v letech 1578– 1599.\n

Detailed record
2023-08-06
00:02

Detailed record
2023-08-06
00:02

Detailed record
2023-08-06
00:02
Z českých slov a věcí: parfém, voňavka, kolínská
Janyšková, Ilona
Článek vysvětluje etymologii českých názvů parfému, voňavky, kolínské.

Detailed record
2023-08-06
00:02

Detailed record
2023-02-26
00:13
Z českých slov a věcí: lžíce, nůž, vidlička
Janyšková, Ilona
Článek vysvětluje etymologii názvu příboru a jeho součástí, lžíce, nože a vidličky.

Detailed record
2023-02-26
00:13

Detailed record