Institute of Vertebrate Biology

Latest additions:
2021-07-11
00:00
Cycling and its influence on animal behavior
Mikulka, O. ; Drimaj, J. ; Plhal, R. ; Homolka, Miloslav ; Kamler, J.
In terms of impact on society, cycling brings a number of benefits, including the impact on mental and physical health, reducing emissions and the economy of target areas. With the growing popularity of this sport, it also brings negative effects, especially on natural ecosystems. Few studies point to the influence of wildlife behavior. At the same time, the results are important for use in the construction of cycle paths in nature and especially protected areas. The study deals with the influence of cycling of single-track cycling trails in the forest environment, on the spatial behavior of wildlife in a suburban locality, which is very intensively visited by humans. The study partially demonstrated the interfering effect on wildlife, which was detected through the distribution of roe deer (Capreolus capreolus) and wild boar (Sus scrofa) signs. However, the nature of the environment, which affects the intensity of interference, plays an important role. The intensity of trail traffic had a small effect. The results of the study can serve as a basis for designing cycle paths for the future.

Detailed record
2021-07-11
00:00
Influence of singletrails on wildlife distribution in the tourist attractive area of Mariánské údolí (Brno)
Drimaj, J. ; Mikulka, O. ; Kamler, J. ; Plhal, R. ; Homolka, Miloslav
The growing popularity of active movement in nature in the form of an adrenaline experience is the cause of the great expansion of singletrails. New singletrails are still being built with varying degrees of difficulty, and the density is thickening across the entire Czech Republic. This form of leisure time use is closely linked to the forest environment and the animals that occur in it. The cyclist usually moves very quickly along a narrow path through the forest and it is a question of how his disturbance will affect large mammals around the singletrails. For monitoring purposes, we selected four study areas (two with singletrails and two without singletrails) with the presence/absence of hiking paths where we observed the long-term influence of singletrails on the distribution and behaviour of common species of large mammals through animal marks. The results showed that where the roe deer was not disturbed, a balanced proportion of beds (places where the roe deer rested) and marking places (places that the roe deer marked) was recorded. However, in areas with disturbance in the form of tourists, far fewer beds were found than marking places. The presence of singletrails did not play a role in this.

Detailed record
2021-07-11
00:00
Mortality of small animals on singletrails in Marianské údolí valley (Brno, Czech Republic)
Homolka, Miloslav ; Mikulka, O. ; Kamler, J. ; Drimaj, J. ; Plhal, R.
Singletrail areas became a part of tourist business all over the world. Cycling routes usually go through the natural environment, they are used especially in the summer and therefore are quite evident that small animals are killed on them. The submitted contribution indicates what effects have the traffic on the singletrail on small animals in the deciduous forest environment (Brno, Czech Republic). During singletrail traffic insects and small vertebrates were killed. The number of cadavers of individual species was relatively small on the trails (3800 individuals of insect and 51 of vertebrates one during 3 months on the 11 km of the route) and traffic most probably does not endanger the existence of any animal species at the local population level. Mostly the common species were perished on the trails, but individuals of specially protected and endangered species were also killed there (Calosoma sycophanta, Bombus spp., Anguis fragilis, Bufo bufo) so this fact should not be overlooked and underestimated. For ethical and educational reasons, the construction of new singletrail areas should be preceded by careful research of particular area in order to map the distribution of small animals and choose the route with regard to minimizing mortality, especially endangered species of fauna.

Detailed record
2021-03-07
00:01
Odběr spermií u netopýrů
Zukal, Jan ; Zukalová, K. ; Pikula, J. ; Piáček, V. ; Seidlová, V.
V metodice je zpracován postup odchytu netopýrů, jejich základní determinace, anestezie před odběrem spemií, vlastní odběr pomocí elektroejakulace a postup následné analýzy odebraného spermatu pomocí přístroje CASA (Computer Assissted Sperm Analysis).

Detailed record
2021-03-07
00:01
Metodika odlovu a zpracování vzorku plůdkových společenstev ryb tekoucích vod. Aktualizovaná verze
Jurajda, Pavel ; Slavík, O. ; Adámek, Zdeněk ; Janáč, Michal
Metodika je sestavena tak, aby bylo možné s jejím použitím provést odlov, základní zpracování a vyhodnocení vzorku plůdku ryb pro potřeby monitoringu ryb v tocích. Zvolená strategie odběru vzorků musí poskytovat informace o současném stavu rybího společenstva v dané lokalitě. V metodickém návrhu jsou obsaženy základní informace o cílové skupině ichtyofauny, výběru lokalit pro získávání vzorků, vlastním odběru vzorků, jejich zpracování a hodnocení.

Detailed record
2021-02-24
00:44
Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) pomocí biologické složky ryby
Janáč, Michal ; Jurajda, Pavel ; Polášek, M. ; Němejcová, D.
Metodika stanovuje způsob hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) pomocí biologické složky ryby v souladu s Rámcovou směrnicí Evropské unie 2000/60/ES o vodách a národními právními předpisy v této oblasti. Metodika je aktualizací metodiky Horký a Slavík (2011) a je plně využitelná při plánování v oblasti vod. Ekologický stav je hodnocen do pěti kvalitativních tříd na základě srovnání s referenčními společenstvy.

Detailed record
2021-02-24
00:43
Vliv odběru vzorků a způsob jejich fixace na měření velikosti genomu
Halačka, Karel ; Vetešník, Lukáš ; Fedorčák, J. ; Koščo, J.
Hodnota velikosti genomu je důležitý aspekt v mnoha moderních studiích ryb. Vzhledem k relativně snadnému získání a zpracování je pro tyto účely často používána krev. Ta se však u ryb snadno sráží, a proto se obvykle používá heparin jako antikoagulant. Ukazuje se však, že přidání heparinu má za následek i zvýšení měřených hodnot při měření pomocí průtokového cytometru. Zjištěné rozdíly byly vysoce významné a lze proto doporučit vyloučení heparinu nebo korekci získaných hodnot.

Detailed record
2021-02-24
00:43
Metodika měření ochranných funkcí pokožky ryb vůči záření
Halačka, Karel
Cílem metodiky je umožnit snadnou kvantifikaci vybraných charakteristik rybího integumentu, konkrétně množství sekrečních buněk v povrchové vrstvě pokožky, množství epidermálních melanoforů a schopnost hlenové vrstvy absorbovat UV záření.

Detailed record
2020-01-23
14:06

Detailed record
2020-01-23
14:06

Detailed record