National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.02 seconds. 
Electroculture: A New Way of Boosting Crops?
Šácha, Michal ; Langerová, Petra (referee) ; Špoula, Jakub (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Tato práce se zabývá hypotézou elektrokultury, která zkoumá vliv magnetického pole na osiva jež nebyla zaseta, sazenice a dospělé rostliny. Práce podrobně zkoumá výzkumy, které podporují hypotézu elektrokultury, včetně zjištění o zrychlení klíčivosti, zvýšení vitality a specifické přínosy u jednotlivých druhů. Studie klade důraz na vztah mezi intenzitou magnetického pole a délkou expozice, spolu s pozorovanými účinky jež mohou mít pozitivní či negativní výsledky. Kromě toho práce rozebírá elektrokultivační zařízení, včetně metody e-ventus, a zkoumá důvody, jež stojí za nálepkou pseudovědy s níž bývá elektrokultura často spojována. Je provedeno srovnávání mezi chemickými prostředky používanými v zemělděství a metodou e-ventus, přičemž výsledky průzkumu ukazují podobné či dokonce lepší výsledky při chemickém ošetření. Nakonec je uvedena kritická analýza elektrokultury a její potencionální budoucnosti, která naznačuje, že ačkoli elektrokultura nemusí být nejvhodnější pro velkoplošné zemědělství, mohla by si najít místo v ekologickém zemědělství.
Influence of recreational activities on the distribution of forest wild boar rooting
Drimaj, J. ; Balková, M. ; Špoula, J. ; Kamler, J. ; Mikulka, O. ; Plhal, R. ; Homolka, Miloslav
The wild boar is a widely distributed and locally very numerous animal. The same is true in the conditions of Central Europe. Outside the growing season, it concentrates in forests, where it also actively searches for food sources. During this activity, it disturbs the soil surface, thereby significantly affecting the dynamics of the ecosystem. From an economic point of view, it limits the natural renewal of tree species, but from an ecological point of view, it changes habitat conditions and thus helps to increase biodiversity. Factors influencing the distribution of rooting across forest stands may be different. In this paper, we focused on the human factor and its influence on the rooting activity of wild boar in the Hodonínská Dúbrava, National natural monuments.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.