Institute of Vertebrate Biology

Latest additions:
2024-05-05
00:01

Detailed record
2023-06-25
00:12
Influence of recreational activities on the distribution of forest wild boar rooting
Drimaj, J. ; Balková, M. ; Špoula, J. ; Kamler, J. ; Mikulka, O. ; Plhal, R. ; Homolka, Miloslav
The wild boar is a widely distributed and locally very numerous animal. The same is true in the conditions of Central Europe. Outside the growing season, it concentrates in forests, where it also actively searches for food sources. During this activity, it disturbs the soil surface, thereby significantly affecting the dynamics of the ecosystem. From an economic point of view, it limits the natural renewal of tree species, but from an ecological point of view, it changes habitat conditions and thus helps to increase biodiversity. Factors influencing the distribution of rooting across forest stands may be different. In this paper, we focused on the human factor and its influence on the rooting activity of wild boar in the Hodonínská Dúbrava, National natural monuments.

Detailed record
2023-03-12
00:04

Detailed record
2023-03-12
00:04

Detailed record
2022-09-28
00:47
Značení pstruha duhového pomocí Alizarinu
Halačka, Karel ; Mareš, J. ; Poštulková, E. ; Malý, O.
Byla ověřována a optimalizována metoda využití alizarinové červeně (ARS) pro hromadné značení pstruha duhového. Na základě výsledků bylo možné vytvořit metodické doporučení pro značení jedinců pstruha duhového pomocí ARS: 1/ Značení lze použít u pstruha duhového již krátce po vykulení (cca 14 dní), neboť ploutevní paprsky jsou již dostatečně vyvinuty, resp, kalcifikovány. 2/ Pokud je předpokládaná doba detekce značení do cca 4-5 týdnů, lze použít standardní dobu aplikace a koncentraci roztoku (1 hodina, 150 mg/l). Pro potřebu rozlišit jedince i 2-3 měsíce po značení je nutné zvýšení doby aplikace na 3 hodiny. 3/ Nebyl prokázán negativní vliv barviva na jedince pstruha duhového (mortalita) ani změna chemismu (pH, vodivost, nasycení vody kyslíkem) v rámci standardních koncentrací a časů aplikace.\n

Detailed record
2022-09-28
00:47
Metodika měření charakteru hlenové vrstvy u ryb
Halačka, Karel
Cílem metodiky je umožnit snadnou kvantifikaci vybraných charakteristik rybího integumentu, konkrétně množství sekrečních buněk v povrchové vrstvě pokožky, množství epidermálních melanoforů a schopnost hlenové vrstvy absorbovat UV záření. Cílovou skupinou metodiky jsou zejména osoby z veterinární praxe a ichtyologové zabývající se problematikou integumentu ryb, a to ve vztahu k jejich zdravotnímu stavu nebo vývojově-morfologickým studiím. Uplatnění může dále nalézt i v rámci chovu či ochrany ryb. Při výběru druhů ryb k ověření byly preferovány zástupci různých taxonomických skupin.

Detailed record
2022-09-28
00:47
Odběr hlenu u ryb
Halačka, Karel ; Mareš, J.
Cílem metodiky je seznámit odbornou veřejnost a uživatele se získanými informacemi a hodnocením základních způsobů odběru hlenu u ryb. Na základě poznatků a hodnocení tak umožnit co nejefektivnější odběr materiálu pro následný výzkum. Cílovou skupinou dané metodiky jsou zejména osoby z veterinární praxe a ichtyologové zabývající se problematikou integumentu ryb, a to jak ve vztahu k jejich zdravotnímu stavu nebo vývojově-anatomickým studiím. Při výběru druhů ryb k ověření byly preferovány zástupci různých taxonomických skupin.

Detailed record
2021-07-11
00:00
Cycling and its influence on animal behavior
Mikulka, O. ; Drimaj, J. ; Plhal, R. ; Homolka, Miloslav ; Kamler, J.
In terms of impact on society, cycling brings a number of benefits, including the impact on mental and physical health, reducing emissions and the economy of target areas. With the growing popularity of this sport, it also brings negative effects, especially on natural ecosystems. Few studies point to the influence of wildlife behavior. At the same time, the results are important for use in the construction of cycle paths in nature and especially protected areas. The study deals with the influence of cycling of single-track cycling trails in the forest environment, on the spatial behavior of wildlife in a suburban locality, which is very intensively visited by humans. The study partially demonstrated the interfering effect on wildlife, which was detected through the distribution of roe deer (Capreolus capreolus) and wild boar (Sus scrofa) signs. However, the nature of the environment, which affects the intensity of interference, plays an important role. The intensity of trail traffic had a small effect. The results of the study can serve as a basis for designing cycle paths for the future.

Detailed record
2021-07-11
00:00
Influence of singletrails on wildlife distribution in the tourist attractive area of Mariánské údolí (Brno)
Drimaj, J. ; Mikulka, O. ; Kamler, J. ; Plhal, R. ; Homolka, Miloslav
The growing popularity of active movement in nature in the form of an adrenaline experience is the cause of the great expansion of singletrails. New singletrails are still being built with varying degrees of difficulty, and the density is thickening across the entire Czech Republic. This form of leisure time use is closely linked to the forest environment and the animals that occur in it. The cyclist usually moves very quickly along a narrow path through the forest and it is a question of how his disturbance will affect large mammals around the singletrails. For monitoring purposes, we selected four study areas (two with singletrails and two without singletrails) with the presence/absence of hiking paths where we observed the long-term influence of singletrails on the distribution and behaviour of common species of large mammals through animal marks. The results showed that where the roe deer was not disturbed, a balanced proportion of beds (places where the roe deer rested) and marking places (places that the roe deer marked) was recorded. However, in areas with disturbance in the form of tourists, far fewer beds were found than marking places. The presence of singletrails did not play a role in this.

Detailed record
2021-07-11
00:00
Mortality of small animals on singletrails in Marianské údolí valley (Brno, Czech Republic)
Homolka, Miloslav ; Mikulka, O. ; Kamler, J. ; Drimaj, J. ; Plhal, R.
Singletrail areas became a part of tourist business all over the world. Cycling routes usually go through the natural environment, they are used especially in the summer and therefore are quite evident that small animals are killed on them. The submitted contribution indicates what effects have the traffic on the singletrail on small animals in the deciduous forest environment (Brno, Czech Republic). During singletrail traffic insects and small vertebrates were killed. The number of cadavers of individual species was relatively small on the trails (3800 individuals of insect and 51 of vertebrates one during 3 months on the 11 km of the route) and traffic most probably does not endanger the existence of any animal species at the local population level. Mostly the common species were perished on the trails, but individuals of specially protected and endangered species were also killed there (Calosoma sycophanta, Bombus spp., Anguis fragilis, Bufo bufo) so this fact should not be overlooked and underestimated. For ethical and educational reasons, the construction of new singletrail areas should be preceded by careful research of particular area in order to map the distribution of small animals and choose the route with regard to minimizing mortality, especially endangered species of fauna.

Detailed record