National Repository of Grey Literature 247 records found  beginprevious238 - 247  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Detached house, Kuřim
Vižálek, Tomáš ; Kalužová, Alena (referee) ; Müller, Jan (advisor)
The project deals with building a family house in Kuřim. The building is designed as a detached house with garage for one car. The object has two floors, no basement. The building is situated parallel with the adjacent roads. Floor plan of the building is regular. Visual appearance of house does not affect the street and adjacent detached houses. The main entrance to the house and driveway are oriented to the road (northwest). The bearing walls are designed from the sand-lime bricks (with ETICS insulation). Ceilings are designed from the ceramic-concrete panels. The house has a shed roof, above the garage and main entrance is a flat roof.
Family House
Petr, Radovan ; Šagát, Erik (referee) ; Matějka, Libor (advisor)
The project deals with new new building of detached in Nové Město na Moravě. This work aims to develop design documents for building construction. Detached house is for 4-6 member family for year round occupancy. The part of the house is double garage. The building has 2 floors and basement. The building with shed roof is based on brick system Porotherm. The building is situated on sloping terrain.
Family house, Hamry nad Sázavou
Dvořák, Jan ; Chuchma, Lukáš (referee) ; Klimešová, Jarmila (advisor)
The bachelor´s thesis The family house in Hamry nad Sázavou is processed as a project documentation. The proposed building structure is located in Hamry nad Sázavou. It is a detached house with three floors, a basement floor and a garage. This building construction is based on the strip footings. The load- bearing walls and partition walls are bricked up by Porotherm blocks. The ceilings are made up of ceramic beams POT and brick inserts Miako. The roof structure is designed as a wooden shad. The ground floor and the second floor is used for living. The basement is designed for as a storeroom, gym, playroom, technological room and a garage. The natural lighting is provided by wooden windows. The heating is ensured by a combination of a gas boiler and a fireplace. The disposition study and the seminar works are attached as a part of this project.
Multigenerational family house
Šmejdířová, Zuzana ; Struhala, Karel (referee) ; Čuprová, Danuše (advisor)
The topic of the bachelor thesis is the design multigenerational family house, which is situated in the village Nemošice near Pardubice. This is a two-story building with partial basement. The building is designed for housing 4-6 persons. The house is built of brick Porotherm systém, the roof is flat. In first floor in main part of house is the living room, garage for two parking spaces and storage of garden furniture. In the second part of first floor is a separate dewelling unit. In the second floor is a space for sleeping and rating. In the basement are storage rooms, utility room and workshop.
Detached house with watchmaker's
Bank, Martin ; Smolka, Radim (referee) ; Kacálek, Petr (advisor)
The aim of the project is a new building of a detached house with watchmaker’s premises in the cadastral area Vyšehoří, district Šumperk. The house is a detached one in existing development. It is designed for a family of four. The building has three floors. In the basement, there are the premises which consist of a repair service, shop, garage and technical hinterland. First above-ground and the attic are going to be used as living area. There is an oblique ridge roof with a dormer, on one side, which is aisle-roofed. The house has an ante-terrace from which there is a possible access to the terrain. The building site is situated on a south-west slope.
The family house in Olbramice
Budzelová, Tereza ; Sobotka, Jindřich (referee) ; Krupicová, Jana (advisor)
The solution of bachelor´s thesis is family house in Olbramice . The building has two floors and basement. It is designed of ceramic system HELUZ. Roof is slanting roof. Family house is designed for four to six people.
Využití metody hodnocení životního cyklu výrobků (LCA) v České republice: LCA. Posuzování dopadu servisní činnosti na životní prostředí
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Katedra životního prostředí, Praha ; Remtová, Květa
Cílem této studie je zhodnotit dopady podnikatelské činnosti konkrétní organizace "D" (servisu) na životní prostředí za použití metody LCA. Hlavní náplní činnosti servisu jsou pravidelné servisní prohlídky nákladních automobilů. Účelem této studie je nalézt příčiny, které způsobují negativní dopady činnosti zmíněné servisní organizace na životní prostředí.
Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi: Živnostenský odpad
Markent, Praha ; ENZO, Praha ; SLEEKO, Praha ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka
Závěrečné výsledky komplexního výzkumného šetření, které bylo zahájeno v roce 2008. Zpráva zahrnuje analýzu 11 odvětvových skupin a 43 odvětvových podskupin. Počty zahrnutých organizací: "drobná výroba" 135, "prodej a servis automobil" 94, "markety" 66, "ubytování a stravování" 108, "doprava" 44 , "úřady" 79 , "školy" 114 , "zdravotní a sociální zabezpečení" 60, "nakládání s odpady " 58 , "sportovní zařízení " 12 a "pěstování rostlin" 11. Zpráva předkládá podrobné grafické zobrazení výsledků výzkumu podle jednotlivých otázek za všechny skupiny a souhrnné tabulky pro jednotlivé skupiny. Výsledky šetření jsou určeny pro stanovení produkce živnostenských/komunálních odpadů na daném území a pro optimalizaci databáze ukazatelů měrné produkce živnostenských odpadů.
Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi: Metodika přípravy projektů a demonstrační projekty prevence živnostenských odpadů
Centrum čistší produkce, Brno ; ENZO, Praha ; SLEEKO, Praha ; Šlesinger, Josef ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka
Cílem je vytvoření podmínek pro uplatnění preventivního principu ochrany životního prostředí v programech rozvoje živnostenské sféry, podporu revitalizace a restrukturalizace živností. Je popsána strategie získávání podniku, analýza vstupů a výstupů v podniku, problematické úseky získání údajů nezbytných pro vypracování projektu, zavádění metodiky čistší produkce vlastními pracovníky podniky. V přílohách jsou uvedeny projekty čistší produkce.
Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi: Živnostenský odpad
Markent, Praha ; ENZO, Praha ; SLEEKO, Praha ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka
Výsledky komplexního výzkumného šetření, které bylo realizováno v ČR v roce 2008 a zabývalo se nakládání s odpady mezi živnostníky. Zpráva zahrnuje analýzu 6 odvětvových skupin a 26 odvětvových podskupin. Skupina "drobná výroba" zahrnuje 135 organizací, skupina "prodej a servis automobil" zahrnuje 94 organizací, skupina "markety" zahrnuje 66 organizací, skupina "ubytování a stravování" zahrnuje 108 organizací, skupina "doprava" 44 organizace a skupina "úřady" 79 organizací. Zpráva předkládá podrobné grafické zobrazení výsledků výzkumu podle jednotlivých otázek za všechny skupiny a souhrnné tabulky pro drobnou výrobu.

National Repository of Grey Literature : 247 records found   beginprevious238 - 247  jump to record: